Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput IV

f


1 tunc Ihs delatus est in desertum a Spiritu
ut temptaretur a diabolo
2 et iaiunans dies xxxx
et xxxx noctes
postera esuriit
3 et accessit ad eum qui temptabat et dixit ei
si filius es Dei dic ut lapides isti panes fiant
4 respondens autem Ihs dixit scriptum est
non in pane solo uiuet homo
sed in omni uerbo dei
5 tunc suscepit eum diabolus
in sanctam ciuitatem et statuit eum
supra pinnam templi 6 et dicit ei
si filius es Dei mitte te deorsum
scriptum est enim qui angelis suis
mandauit de te
et in manibus tollent te ne quando
offendas ad lapidem pedem tuum
7 ait ei Ihs iterum scriptum est
non temptauis Dnm Dm tuum
8 iterum suscepit eum diabolus
in montem altum nimis et ostendit ei
omnia regna mundi
et gloriam eorum 9 et dixit illi
haec omnia tibi dabo
si cadens adoraueris me
10 tunc dicit ei Ihs uade post me
satana scriptum est enim

Dmn Dm tuum adorabis
et ipsi soli seruies
11 tunc dimisit eum diabolus
et ecce angeli accesserunt
et ministrabant ei
12 audiens autem quia Iohannes traditus est
secessit in Galilaeam
13 et reliquens in Nazareth
ueniens habitabit in Cafarnaum
maritimam in finibus Zabulon
et Nephalim
14 ut conpleretur quod dictum est
per Esaiam prophetam dicentem
15 terra zabulon et neptalim uiam maris
trans Iordanen Galileae gentium
16 populus qui sebat in tenebris
uiderunt lumen magnum
qui sedebant in terra umbra mortis
lumen ortum est eis
17 exinde enim coepit ihs praedicare et dicere
paenitemini adpropinquauit enim
regnum caelorum
18 transiens autem secus mare Galilaeae
uidit duos fratres
Simonem qui dicitur Petrus
et Andream fratrem eius
mittentes retiam in mari
erant autem piscatores 19 et dicit eis
uenite post me et faciam uos
fieri piscatores hominum
20 qui autem mox relinquentes retiam
secuti sunt eum 21 et progressus inde
uidit alios duos fratres

Iacobum Zebedaei
et Iohannen fratrem eius
in naui cum Zebedaeo patre eorum
concinnantes retias suas
et uocauit eos
22 qui autem mox relinquentes nauem
et patrem suum secuti sunt eum
23 et circumibat Ihs totam Galilaeam
docens in synagogis eorum
et praedicans euangelium regni
et curans omnem languorem
et omnem infirmitatem in populo
24 et abiit opinio eius in totam Syriam
et obtulerunt ei omnes
male habentes uariis infirmitatibus
et tormentis correptos
et daemoniacos et lunaticos
et paralyticos et omnes curauit
25 et secutae sunt eum turbae multae
de Galilaea et decapolim
et Hierosolyma et Iudaea
et trans Iordanen.


KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ ΙV Codex Bezae Cantabrigiensis

 


1 Τότε ὁ Ἰης ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνς
πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας - μ -
καὶ τεσσεράκοντα νύκτας,
ὕστερον ἐπείνασεν.
3 καὶ προσῆλθεν αὐτῷ ὁ πειράζων καὶ εἶπεν αὐτῷ· εἰ
υἱὸς εἶ τοῦ Θῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰης εἶπεν· γέγραπται·
οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλ’ ἐν παντὶ ῥήματι [...] Θῦ.
5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος
εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἔστησεν αὐτὸν
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ 6 καὶ λέγει αὐτῷ·
εἰ υἱὸς εἶ [.] Θῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω·
γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
ἐντελεῖται περὶ σοῦ
καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε
προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰης· πάλιν γέγραπται·
οὐ [.]πειράσεις Κν τὸν Θν σου.
8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος
εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ ἔδειξεν αὐτῷ
πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου
καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 9 καὶ εἶπεν αὐτῷ·
ταῦτά πάντα σοι δώσω,
ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰης· ὕπαγε ὀπίσω μου,
σατανᾶ· γέγραπται γάρ·

Κν τὸν Θν σου προσκυνήσεις
καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος,
καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον
καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη
ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲθ
ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ
τὴν παραθαλασσίoν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν
καὶ Νεφθαλίμ·
14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου τοῦ λέγοντος·
15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ [.] Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης,
πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαίας τῶν ἐθνῶν,
16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν τῇ σκοτί
εἶδον φῶς μέγαν
[.] οἱ καθήμενοι ἐν χώρᾳ [.] σκιᾷ θανάτου
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
17 Ἀπὸ τότε γὰρ ἤρξατο [.] Ἰης κηρύσσειν καὶ λέγειν·
μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
18 Παράγων δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
εἶδεν δύο ἀδελφούς,
Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον
καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
βάλλοντας ἀμφίβληστρος εἰς τὴν θάλασσαν·
ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 19 καὶ λέγει αὐτοῖς·
δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς
γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 καὶ προβὰς ἐκεῖθεν
εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς,

Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν
καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν,
καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον
καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
23 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰης ὅλην τὴν Γαλιλαίαν
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον
καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
24 Καὶ ἀπῆλθεν αὐτοῦ ἡ ἀκοὴ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν·
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας
τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις
καὶ βασάνοις συνεχομένους
καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους
καὶ παραλυτικούς, καὶ πάντας ἐθεράπευσεν.
25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως
καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.