Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput XΧVIII
1 sero autem sabbatorum · inlucescente
in una sabbatorum · uenit Maria Magdalene
et alia Maria · uidere sepulchrum
2 et ecce terremotus factus est magnus

angelus autem [ dmi ] descendens de caelo
accedens reuoluit lapidem
et sedebat super eum
3 erat autem aspectus eius sicut fulgur
et uestitus eius albus sicut nix
4 a timore autem eius · commoti sunt custodes
et facti sunt tamquam mortui
5 respondens autem angelus · dixit mulieribus ·
nolite timere uos · scio enim quia Ihm
crucifixum quaeritis 6 non est hic
surrexit enim sicut dixit · uenite uide locu(m)
ubi positus erat Dms · 7 et cito euntes
dicite discipulis eius · quia surrexit
et praecedit uos in Galilaea
ibi eum uideuitis · ecce dixi uobis
8 et exeuntes cito de monumento
cum timore et gaudio magno
cucurrerunt renuntiare discipulis eius
9 et ecce Ihs occurrit ihs
dicens habete · quae autem accedentes
tenuerunt pedes eius
et adorauerunt ei
10 tunc dicit eis Ihs · nolite timere
ite nuntiate fratribus meis
ut eant in Galilaeam
et ibi me uideuitis
11 euntibus autem illis ˙ ecce quidam de custodibus
uenientes in ciuitate · renuntiarunt
principibus sacerdotum · omnia quae facta sunt
12 et congregati · cum senioribus
consilio accepto pecuniam copiosam
dederunt · militibus 13 dicentes
dicite quoniam discipuli eius

per nocte uenientes furati sunt eum
nouis dormientibus · 14 et si auditum fuerit hoc
a praeside · nos suademus ei
et uos securos faciemus
15 qui autem accepta pecunia fecerunt
sicut docti erant
et diuulgatum est uerbum hoc
apud Iudaeos · usque in hoernum diem
16 undecim autem discipuli abierunt
in Galilaeam in montem
ubi constituerat eis Ihs · 17 et uidentes eum
adorauerunt · quidam autem dubitauerunt
18 et accedens Ihs locutus est eis dicens
data est mihi omnis potestas
in caelis et super terram · 19 ite nunc
docete omnes gentes
baptizantes eos
in nomine Patris et Fili
et Sancti Sps · 20 docentes eos
seruare omnia · quanta mandaui uobis
21 et ecce ego sum uobiscum
omnibus diebus
usque in consummationem saeculi 
∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

Explicit euangelium sec(undum)

Mattheum explicit

Incipit euangelium

sec(undum) Iohannen


KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ XXVIII Codex Bezae Cantabrigiensis
1Ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ
εἰς μείαν σαββάτων ἦλθεν Μαρι [.] Μαγδαληνὴ
καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.
2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας·

ἄγγελος γὰρ Κυ καταβὰς ἀπ᾽ οὐρανοῦ [.]
προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον
καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.
3 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ
καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χειών.
4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες
καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 
5 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν·
μὴ φοβεῖσθαι ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰην
τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖται· 6 οὐκ ἔστιν ὧδε,
ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε εἴδεται τὸν τόπον
ὅπου ἔκειτο ὁ Κς. 7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι
εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη [...]
καὶ [.] προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθαι· ἰδοὺ εἶπον ὑμεῖν.
8 Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου
μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
9 καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς πήντησεν αὐταῖς
λέγων· χαίραιται. αἱ δὲ προσελθοῦσαι
ἐκράτησαν τοὺς πόδας αὐτοῦ
καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.
10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰης· μὴ φοβεῖσθαι·
ὑπάγεται ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου
ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς [.] Γαλιλαίαν,
κἀκεῖ με ὄψεσθαι.
11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας
 ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀνήγγειλαν
τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.
12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων
συνβούλιόν [.] λαβόντες ἀργύριον ἱκανὸν
ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις 13 λέγοντες·
εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν
ἡμῶν κοιμωμένων. 14 καὶν ἀκουσθῇ τοῦτο
ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν
καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.
15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν
ὡς ἐδιδάχθησαν.
καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος
παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν
εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος
οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς [.] Ἰης, 17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν
προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.
18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰης ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων·
ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία
ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 19 πορεύεσθαι οὖν
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη,
βαπτίζοντες αὐτοὺς
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ [.] υἱοῦ
καὶ τοῦ ἁγίου Πνς, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμεῖν·
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰμι μεθ’ ὑμῶν 
πάσας τὰς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

εὐαγγέλιον κατὰ

Μαθθαίον ἐτελέσθη

ἄρχεται εὐαγγέλιον

κατὰ Ἰωάννην