Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput XΧVI
1 Et factum est cum consummasset Ihs
omnes sermones hos
dixit discipulis · 2 quia post uiduum
pascha fit · et filius hominis
tradetur · ut crucifigatur

tunc congregati sunt principes sacerdotum
et seniores plebis
3 in atrium principis sacerdotum
qui dicitur Caiphas · 4 et consiliabantur
ut Ihm dolo tenerent
et occiderent · 5 dicebant autem ne in die festo
ut non tumultus fieret in populo
6 Ihu autem facto in Bethania
in domo Simonis leprosi
7 accessit ad eum mulier
habens alabastrum unguenti praetiosi
et perfudit super caput eius
discumbentis · 8 uidentes autem discipuli
indignati sunt dicentes
ut quid perditio haec
9 poterat enim hoc uenundari caro
et dari pauperibus
10 sciens autem Ihs dixit eis
quid labores praestatis mulieri
opus enim bonum operata est in me
11 semper enim pauperes
habetis uobiscum
me autem non semper habetis
12 mittens enim haec unguentum
super corpus meum
ad sepeliendum me fecit
13 amen dico uobis · ubicumque praedicabitur
euangelium hoc in toto mundo
loquetur · et quod fecit haec
in memoriam eius
14 tunc abit unus de duodecim
qui dicitur iudas scariotes
ad principes sacerdotum

15 [et ait illis] quid uultis mihi dare
[et ego uo]bis trado eum
[illi au]tem statuerunt ei · xxx · stateras
16 [et e]xinde querebat oportunitatem
[u]t eum traderet
17 [pr]ima autem azymorum
accesserunt discipuli · Ihu dicentes
ubi uis paremus tibi · manducare pascha
18 qui autem dixit eis itte in ciuitate
ad quendam · et dicite ei
magister dicit · tempus meum prope est
ad te faciam pascha · cum discipulis meis
19 et fecerunt discipuli · sicut constituit eis Ihs
et parauerunt pascha
20 sero autem facto · discumbebat cum · xii ·
21 et manducantibus eis dixit
amen dico uobis
quoniam unus ex uobis tradet me
22 et contristati ualde · coeperunt dicere
unusquisque eorum · numquid ego sum Dmi
23 qui autem respondens dixit · qui intinguet
manum mecum in parapside
hic me tradet
24 filius quidem hominis uadit
sicut scriptum est de eo
uae autem homini illi
per quem filius hominis traditur
propter hoc bonum erat ei
si non esset natus homo ille
25 respondens autem Iuda · qui tradebat eum dixit
numquid ego sum rabbi · dicit ei tu dixisti
26 ipsis autem manducantibus · Ihs accipiens pane(m)
et benedicens fregit · et dans discipulis dixit

accipite manducate · hoc est meum corpus
27 et accipiens calicem · et gratias agens
dedit eis dicens · bibite ex eo omnes
28 hoc est enim sanguis meus
noui testamenti · qui pro multis
effunditur · in remissionem peccatorum
29 dico autem uobis non uiuam amodo
ab hac creatura uitis
usque a diem illum
cum illum uiuam uobiscum nouum
in regno Patris mei
30 et hymno dicto exierunt in monte oliueti
31 tunc dicit eis Ihs omnes uos
scandalizamini in me in nocte hac
scriptum est enim
percutiam pastorem
et dispargentur
oues gregis
32 post autem surrexero
praecedam uos in Galilaeam
33 respondens autem Petrus dixit ei
si omnes scandalizabuntur in te
ego numquam scandalizabor
34 ait illi Ihs · amen dico tibi
quia hac nocte · antequam gallus cantet
ter abnegabis me · 35 dicit ei Petrus
et si oportuerit me tecum mori
non te negabo
similiter et omnes discipuli dixerunt
36 tunc uenit Ihs cum eis
in agrum qui dicitur Getsamani
et dicit discipulis suis
sedete ibidem · quousque eam illic orare

37 et suscipiens Petrum
et duos filios · zebedaei
coepit contristari et deficere
38 tunc dicit eis · tristis est anima mea
usque ad mortem · sustinete hic et uigilate
mecum : 39 et accedens pusillum
cecidit in faciem suam
orans et dicens · Pater meus
si possibile est · transeat a me
calix iste · uerum non sicut ego uolo
sed sicut tu · 40 et uenit ad discipulos suos
et inuenit eos dormientes
et dicit petro · sic non ualuistis
una hora uigilare mecum
41 uigilate et orate
ut non intretis in temptatione
sps quidem pronptus · caro autem infirmis
42 iterum secundo abiit
orauit dicens · Pater meus
si non potest calix iste · transire
nisi illut bibam · fiat uoluntas tua
43 et ueniens iterum · inuenit eos dormientes
erant enim eorum oculi · grauati
44 et relinquens eos · iterum abiit et orauit
eundem sermonem dicens
45 tunc uenit · ad discipulos suos
et dicit eis · dormite de cetero
et requiescite · ecce adpropiauit hora
et filius hominis tradetur
in manus peccatorum · 46 surgite eamus
ecce proximat qui me trade
47 adhuc autem eo loquente
ecce iudas unus de · xii · uenit

[et cum eo tu]rba multa · cum gladiis ·
[et fustib]us · a principibus sacerdotum
[et se]nioribus plebis
48[qui a]utem tradebat eum dedit eis signum
[d]icens · quem osculatus fuero ipse est
tenete eum
49 et continuo accedentes ad Ihm dixit
habe rabbi · et osculatus est eum
50 dixit autem illi Ihs ad quod uenisti ame
tunc accedentes · inmiserunt manus
in Ihm · et tenuerunt eum
51 et ecce unus ex is qui erant cum Ihu
extendens manus · eiecit gladium
suum · et percussit seruum
principes sacerdotis
et abstulit eius auriculam
52 tunc dicit ei Ihs
conuerte gladium tuum
in locum suum
omnes enim qui accipiunt gladium
gladio peribunt
53 aut putas quia non possum modo
rogare Patrem meum · et adsistet mihi
plus · xii · legiones angelorum
54 quomodo ergo conplebuntur · scripturae
quia sic oportet fieri · 55 in illa hora
Ihs dixit turbis · quasi ad latronem
uenistis · cum gladiis et fustibus
conprehendere me
cottidie apud uos sedebam
in templo docens · et non tenuistis me
56 hoc autem totum factum est
ut conplerentur scripturae prophetarum

tunc discipuli omnes · relinquentes eum fugerunt
57 illi autem tenentes Ihm duxerunt
ad Caiphan · principem sacerdotum
ubi scribae
et seniores congregati sunt
58 petrus autem sequebatur eum · de longe
usque ad ianuam principis sacerdotis
et ingressus intus sedebat
cum ministris · uidere finem rei
59 principes autem sacerdotum
et conuenticulum totum · quaerebant
falsum testimonium aduersus Ihm
quatenus mortificarent eum
60 et non inuenerunt sequentia
et multi accesserunt falsi testes
et non inuenerunt rei sequentia
nouissime autem uenerunt duo falsi testes
61 et dixerunt · hunc audiuimus dicentem
possum dissoluere templum hoc dei
et post tres dies · aedificare eum eum
62 et surgens princeps sacerdotum ait illi
nihil respondes · quid isti testantur de te
63 Ihs autem tacebat : respondens ergo
princeps sacerdotum dixit ei · adiuro te
per Dm uiuum · ut nobis dicas
si tu es Xps Filius Dei 64 dicit ei Ihs
tu dixisti · uerumtamen dico uobis
quia amodo uideuitis Filium hominis
sedentem a dextris · uirtutis
et uenientem super nubes caeli
65 tunc princeps sacerdotum · disrupit
uestimenta sua dicens blasphemauit
quid adhuc opus habemus testium

ecce nunc aud [...]
66 quid uobi [...]
3 qui au [...]
re [...]
67 tu [...]
La page du manuscrit a été découpée.

KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ XXVI Codex Bezae Cantabrigiensis
1 Καὶ ἐγένετο ὅτε [ἐτέ]λεσεν ὁ Ἰης
πάντας τοὺς λόγους τούτους,
εἶπεν τοῖς μαθηταῖς [.]· 2 [.] ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας
τὸ πάσχα γείνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.

3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχειερεῖς
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως
τοῦ λεγομένου Καϊφα 4 καὶ συνεβουλεύοντο
ἵνα τὸν Ἰην δόλῳ κρατήσωσιν
καὶ ἀποκτείνωσιν· 5 ἔλεγον δέ· μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ,
ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.
6 Τοῦ δὲ Ἰηῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ
ἐν οἰκείᾳ Σίμωνος τοῦ λεπρωσοῦ,
7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ
ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου πολυτείμου
καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
ἀνακειμένου αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ
ἠγανάκτησαν λέγοντες·
εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;
9 δύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ
καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς. 
10 Γνοὺς δὲ [.] Ἰης εἶπεν αὐτοῖς·
τί κόπους παρέχεται τῇ γυναικεί;
ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ·
11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς
ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν,
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·
12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο
ἐπὶ τοῦ σώματός μου
πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν.
13 ἀμὴν λέγω ὑμεῖν, ὅπου ν κηρυχθῇ
τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ,
λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη
εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν —ιβ—,
ὁ λεγόμενος Ἰούδας Σκαριώτης,
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς

15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετέ μοι δοῦναι,
καὶ ἐγὼ ὑμεῖν παραδώσω αὐτόν;
οἷς δὲ ἔστησαν αὐτῷ —λ— στατήρας.
16 καὶ ἀποτε ἐζήτει εὐκαιρίαν
ἵνα αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς.
17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰηῦ λέγοντες·
ποῦ θέλεις ἑτοιμάσομέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;
18 ὁ δὲ εἶπεν· ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν
πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ·
ὁ διδάσκαλος λέγει· ὁ καιρός μου ἐνγύς ἐστιν,
πρὸς σὲ ποιήσω τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς
ὁ Ἰης καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
20 Ὀψείας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν ιβ.
21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν·
ἀμὴν λέγω ὑμεῖν
ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν [.]
εἷς ἕκαστος αὐτῶν · μήτι ἐγώ εἰμι, Κε;
23 ὁ δὲ ἀποκρ[ιθ]εὶς εἶπεν· ὁ ἐνβαπτόμενος 
τὴν χεῖρα μετ’ἐμοῦ εἰς τ τρυβαλίον
οὗτός με παραδώσει.
24 ὁ μὲν οὖν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ,
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται·
διὰ τοῦτο καλὸν ἦν αὐτῷ
εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
25 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν·
μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββεί; λέγει αὐτῷ· σὺ εἶπας.
26 αὐτῶν δὲ ἐσθιόντων ὁ Ἰης λαβὼν ἄρτον
καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν·

λάβετε φάγεται, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶ[μά μου].
27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστή[σας]
ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πείεται ἐξ αὐτοῦ [πάντες],
28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου
τῆς καινῆς διαθήκης τὸ ὑπὲρ πολλῶν
ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
29 λέγω δὲ ὑμεῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ’ἄρτει
ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης
ὅταν αὐτὸ πίω μεθ’ ὑμῶν καινὸν
ἐν τῇ βασειλείᾳ τοῦ Πρς μου. 
30 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.
31 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰης· πάντες ὑμεῖς
σκανδαλισθήσεσθαι ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ,
γέγραπται γάρ·
πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ διασκορπισθήσεται
τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης.
32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με
προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ·
εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί,
ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.
34 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰης· ἀμὴν λέγω σοι
ὅτι [.] ταύτῃ τῇ νυκτεὶ πρεὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 35 λέγει αὐτῷ [.] Πέτρος·
κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν,
οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.
ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.
36 Τότε ἔρχεται ὁ Ἰης μετ’ αὐτῶν 
εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσαμανε
καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·
καθίσατε αὐτοῦ ἕως ἂν ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξoμαι.

37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον
καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου
ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
38 τότε λέγει αὐτοῖς· περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου
ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖται
μετ’ ἐμοῦ. 39 Καὶ προσελθὼν μεικρὸν
ἔπεσεν ἐπεὶ πρόσωπον αὐτοῦ
προσευχόμενος καὶ λέγων· πάτερ μου,
εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ
τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω
ἀλλ’ ὡς σύ. 40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς
αὐτοὺ καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας,
καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· οὕτως οὐκ ἰσχύσαται
μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ;
41 γρηγορεῖται καὶ προσεύχεσθαι,
ἵνα μὴ εἰσέλθηται εἰς πειρασμόν·
τὸ μὲν Πνα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 
42 Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν
προσηύξατο λέγων· πάτερ μου,
εἰ οὐ δύναται τὸ ποτήριον τοῦτο παρελθεῖν
ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.
43 καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας,
ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 
44 Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο
[..] τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν [.]
45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺ[ς] μαθητὰς αὐτοῦ
καὶ λέγει αὐτοῖς· καθεύδετε τὸ λοιπὸν
καὶ ἀναπαύεσθαι; ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται
εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε ἄγωμεν·
ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.
47 Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος
ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν ιβ ἦλθεν

καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν
καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων
καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.
48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς
σημεῖον λέγων· ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν,
κρατήσατε αὐτόν.
49 καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰηῦ εἶπεν·
χαῖραι, ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
50  εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰης· ἐφ’ ὃ πάρει, ἑτεραι;
τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας
ἐπὶ τὸν Ἰην καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 
51 Καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰηῦ
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιρα[ν]
αὐτοῦ καὶ πάταξεν τὸν δοῦλον
τοῦ ἀρχιερέως
καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτείον.
52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰης·
ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου
εἰς τὸν τόπον αὐτῆς·
πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν
ἐν μαχαίρ ἀπολοῦνται.
53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι
παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι
[.] πλείω ιβ λεγειῶνης ἀγγέλων;
54 πῶς οὖν πληρωθήσονται αἱ γραφαὶ
ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι;  55 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
ὁ Ἰης εἶπεν τοῖς ὄχλοις· ὡς ἐπὶ λῃστὴν
[.]ήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
συνλαβεῖν με;
καθ’ ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθήμην
ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με.
56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν
ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. 

Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτ[ὸν ἔφυγον].
57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰην ἀπήγαγον
πρὸς Καείφαν τὸν ἀρχιερέα,
ὅπου οἱ γραμματεῖς
καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.
58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν
ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως
καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο
μετὰ τῶν ὑπηρετῶν εἰδεῖν τὸ τέλος.
59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν
ψευδομαρτυρείαν κατὰ τοῦ Ἰηῦ
ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν,
60 καὶ οὐχ εὗρον τὸ ἑξῆς.
καὶ
πολλοὶ προσλθον ψευδομάρτυρες
καὶ οὐχ εὗρον τὸ ἑξῆς.
ὕστερον δὲ ἧλθον δύο ψευδομάρτυρες
61καὶ εἶπον· τοῦτον ἠκούσαμεν λέγοντα
δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θῦ
καὶ διὰ τρειῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν.
62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ·
οὐδὲν ἀποκρίνῃ ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
63 ὁ δὲ Ἰης ἐσιώπα ἀποκριθεὶς οὖν
ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· [.]ορκίζω σε
κατὰ τοῦ Θῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμεῖν εἴπῃς
εἰ σὺ εἶ ὁ Χρς ὁ υἱὸς τοῦ Θῦ. 64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰης·
σὺ εἶπας. πλὴν λέγω ὑμεῖν
ὅτι ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθαι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως
καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 
65 Τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν
τὰ εἱμάτια αὐτοῦ λέγων· ἐβλασφήμησεν·
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;

ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημείαν·
66 τί ὑμεῖν δοκεῖ;
οἱ δὲ ἀποκρίθησαν πάντες καὶ εἶπον·
ἔνοχος θανάτου ἐστίν.
67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν,
ἇλλοἱ δὲ ἐράπεισαν αὐτὸν 68 λέγοντες·
προφήτευσον ἡμεῖν, Χρέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
69 Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ·
καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα·
καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰηῦ τοῦ Γαλειλαίου.
70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔνπροσθεν πάντων λέγων·
οὐκ οἶδα τί λέγεις οὑδὲ ἐπίσταμαι
71Ἐξελθόντος δὲ εἰς τὸν πυλῶνα
εἶδεν αὐτὸν ἄλλη παιδίσκη
καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ· οὗτος ἦν μετὰ Ἰηῦ
τοῦ Ναζωραίου. 72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο
μεθ' ὅρκου λέγων· [.] οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 
73 Μετὰ μεικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες
εἶπον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς [..] ἐξ αὐτῶν εἶ,
καὶ γὰρ ἡ λαλειά σου ὁμοιάζει.
74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν
ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.
καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
75 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος
τοῦ ῥήματος Ἰηῦ εἰρηκότος·
[.] πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
τρὶς ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω
ἔκλαυσεν πικρῶς.