Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput XΧV
1 Τunc similabitur regnum caelorum
decem uirginibus · quae acceperunt
lampadas suas
et exierunt in obuiam sponsi
et sponsae
2 quinque autem ex his erant stultae
et quinque sapientes
3 stultae ergo accipientes · lampadas suas
non acceperunt secum oleum
in uasis suis · 4 sapientes autem
acceperunt oleum in uasis suis
cum lampadibus suis
5 tardante autem sponso
dormitauerunt omnes · et dormiebant
6 media utem nocte · clamor factus est

ecce sponsus · exite obuiam ei
7 tunc surgunt omnes uirgines
et aptauerunt lampadas suas
8 stultae autem sapientibus dixerunt
date nobis de oleo uestro
quia lampadae nostrae extinguntur
9 responderunt autem sapientes dicentes
ne quando non sufficiat nobis et uobis
ite potius ad uendentes
et emite uobis
10 cum uadunt emere · uenit sponsus
et quae paratae erant introierunt cum eo
ad nuptias · et clusa est ianua
11 nouissime uenerunt · reliquae uirgines dicetes
Dme Dme aperi nobis
12 qui autem respondens dixit · amen dico uobis
nescio uos · 13 uigilate ergo
quoniam nescitis diem · nec horam
14 sicut homo peregre profectus
uocauit seruos suos
et tradidit eis · substantiam suam
15 et cuidam quidem dedit · v · talanta
cuidam duo cuidam unum · unicuique
secundum uirtutem suam
et profectus est continuo · 16 pergens autem
qui quinque talenta accepit
operatus est in eis · et lucratus est
alia quinque talenta
17 similiter et qui duo talanta accepit
et ipse lucratus est alia duo
18 qui autem unum acceperat · fodit in terra
et abscondit argentum Dmi sui
19 post multum autem tempus

uenit Dms seruorum illorum
et tollit rationem cum eis
20 et accedens
qui quinque acceperat talanta
obtulit alia quinque talanta dicens Dme
quinque talanta mihi tradidisti
ecce alia quinque talantas superlucratus sum
21 ait illi Dms suus · eu serue bone et fidelis
quia in modicis fuisti fidelis
super multa te constituam
intra in gaudium Dmi tui
22 accedens autem
et qui duo talanta acceperat dixit
Dme duo talanta mihi tradidisti
ecce alia duo talantas superlucratus sum
23 ait illi Dms suus · eu serue bone et fidelis
quia in modicis fuisti fidelis
supra multa te constituam
intra in gaudium Dmi tui
24 accedens autem
qui unum talantum acceperat dixit
Dme cognoui · quia durus es homo
metens ubi non seminasti
et congregans ubi non sparsisti
25 et timens abii ·
et abscondi talantum tuum in terra
ecce habes quod tuum
26 respondens autem Dms eius dixit ei
nequa serue et piger
sciebas quia meto ubi non seminaui
et congrego ubi non disparsi
27 oportebat ergo te · mittere argentum meum
nummullariis · et ueniens ego

accepissem utique quod meum est · cum usura
28 tollite ergo ab eo talantum
et date habenti quinque talenta
29 habenti enim dabitur · et habundabit
non habentis autem
et quod habet tolletur ab eo
30 et inutilem seruum mittite foras
in tenebras exteriores · ibi erit fletus
et stridor dentium
31 cum autem uenerit filius hominis
in gloria sua · et omnes angeli cum eo
tunc sedebit · super sedem gloriae suae
32 et congregabuntur
ante eum omnes gentes
et segregat eos ab inuicem
sicut pastor · segregat oues
ab haedis · 33 et statuet oues
a dextris suis · haedos autem a sinistris
34 tunc dicit rex · his qui a dextris eius
uenite benedicti patris mei
hereditate possidete
praeparatum est uobis regnum
ab origine mundi
35 esuriui enim · et dedistis mihi manducare
sitiui et potastis me
peregrinus eram · et collexistis me
36 nudus · et operuistis me
infirmatus sum · et uisitastis me
in carcere fui · et uenistis ad me
37 tunc respondebunt ei iusti dicentes
Dme quando te uidimus esurientem
et pauimus · aut sitientem et potauimus
38 quando autem uidimus te peregrinum

et colleximus · aut nudum et cooperuimus
39 aut quando te uidimus infirmum
aut in carcere · et uenimus ad te
40 et respondens dixit eis rex
amen dico uobis · in quantum fecistis
uni horum fratrorum meorum
minimorum · mihi fecistis
41 tunc ait et his qui a sinistris
ite a me maledicti
in igne aeternum
quod praeparauit pater meus
diabolo et angelis eius
42 esurii enim · et non dedistis mihi manducare
sitiui · et non potastis me
43 peregrinus fui · et non collexistis me
nudus et non operuistis me
infirmis et in carcerem · et non uisitastis me
44 tunc respondebunt · et ipsi dicentes Dme
quando te uidimus esurientem
aut sitientem · aut hospitem aut nudum
aut infirmum aut in carcerem
et non ministrauimus tibi
45 tunc respondebit eis dicens
amen dico uobis in quantum non fecistis
uni horum minimorum
nec mihi fecistis
46 et ibunt hii · in poenam aeternam
iusti autem in uitam aeternam.


KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ XXV Codex Bezae Cantabrigiensis
1 Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι
τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν
ἐξῆλθον εἰς πάντησιν τοῦ νυμφίου
καὶ τῆς νύμφης.
2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ
καὶ πέντε φρόνιμοι.
3 αἱ οὖν μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν
οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον
ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν 4 αἱ δὲ φρόνιμοι
ἔλαβον ἔλεον ἐν τοῖς ἀγγείοις
μετὰ τῶν λαμπάδων αὐτῶν.
5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου
ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.
6 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν·

ἰδοὺ ὁ νυμφίος, ἐξέρχεται εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.
7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι [.]
καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας αυτῶν.
8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπoν·
δότε ἡμεῖν ἐκ τοῦ ἐλεου ὑμῶν,
ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν ζβέννυνται.
9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι·
μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσει ἡμῖν καὶ ὑμεῖν·
πορεύεσθαι μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας
καὶ ἀγοράσαται ἑαυταῖς
10 ἔως ὑπάγουσιν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος,
καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ
εἰς τοὺς γάμους καὶ ἐκλίσθη ἡ θύρα.
11 ὕστερον δὲ ἦλθον [.] αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι·
Κε Κε, ἄνοιξον ἡμεῖν.
12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμεῖν,
οὐκ οἶδα ὑμᾶς.13 Γρηγορεῖται οὖν,
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.
14 Ὥσπερ [.] ἄνθρωπος ἀποδημῶν
ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους
καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ,
15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν —ε— τάλαντα,
ᾧ δὲ —β—, ᾧ δὲ —ἕνα—, ἑκάστῳ
κατὰ τὴν [.] δύναμιν αὐτοῦ,
καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 16 πορευθεὶς δὲ
ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν
ἄλλα —ε— τάλαντα·
17 ὡμοίως καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν
καὶ αὐτός
ἐκέρδησεν ἄλλα δύο.
18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν [.] ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ
καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ Κυ αὐτοῦ. 
19 Μετὰ δὲ πολὺν χρόνον

ἔρχεται ὁ Κς τῶν δούλων ἐκείνων
καὶ συνερει λόγον μετ’ αὐτῶν.
20 καὶ προσελθὼν
ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· Κε,
πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας·
εἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐπεκέρδησα.
21 ἔφη αὐτῷ ὁ Κς αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ
πιστέ, ἐπ(ε)ὶ επ᾽ ὀλίγα ἦς πιστός,
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω·
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυ σου. 
22 Προσελθὼν δὲ
καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπεν·
Κε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκες·
ἰδοὺ ἄλλα δύο τάλαντα ἐπεκέρδησα.
23 ἔφη αὐτῷ ὁ Κς αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ
πιστέ, ἐπ(ε)ὶ ἐπ᾽ὀλίγα ἦς πιστός,
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω·
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυ σου. 
24 Προσελθὼν δὲ [.]
ὁ τὸ ἓνα τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν·
Κε, ἔγνων [.] ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος,
θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας
καὶ συνάγων ὅπου οὐ διεσκόρπισας,
25 καὶ φοβηθεὶς ἀπλθον
καῖ ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ·
εἰδοὺ ἔχεις τὸ σόν. 
26 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Κς αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ·
πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ,
ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα
καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα;
27 ἔδει οὖν σε βαλεῖν τ ἀργύριον μου
τοῖς τραπεζείταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ

ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ.
28 ἄραται οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον
καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ πέντε τάλαντα· 
29 Τῷ γὰρ ἔχοντι [.] δοθήσεται καὶ περισσευσεται,
τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
30 καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον [.]_βάλεται ἔξω
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ,
τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ·
32 καὶ συναχθήσονται
νπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη,
καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ ἀλλήλων,
ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορείζει τὰ πρόβατα
ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ [.] πρόβατα
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφεια ἐξ εὐωνύμων. 
34 Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ·
δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου,
κληρονομήσατε
τὴν ἡτοιμασμένην ὑμεῖν βασιλείαν
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
ἐδίψησα καὶ ἐποτείσαται με,
ξένος ἤμην καὶ συνηγάγεται με,
36 γυμνὸς καὶ περιεβάλεται με,
ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθαι με,
ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με.
37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες·
Κε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ δειψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν;
38 πότε δέ εἴδομεν σε ξένον

καὶ συνηγάγομεν, καὶ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν;
39 πότε [.] σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα
ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθαμεν πρός σε;
40 καὶ ἀποκρειθεὶς ἐρεῖ αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς·
ἀμὴν λέγω ὑμεῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσαται
ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσαται. 
41 Τότε ἐρ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων·
πορεύεσθαι ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
ἡτοιμάσεν ὁ Πάτηρ μου
τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
ἐδείψησα καὶ οὐκ ἐποτείσατέ με,
43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγεται με,
γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλεται με,
ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεικέψασθαι με.
44 τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κε,
πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
ἢ δειψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν
ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ
καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;
45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων·
ἀμὴν λέγω ὑμεῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε
ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων,
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.
46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον,
οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.