Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput XΧIV
1 et exiens Ihs de templo · abiebat
et accesserunt discipuli eius
ostendere ei fabricas templi
2 qui autem respondens dixit eis
uidetis haec omnia · amen dico uobis
quia non relinquetur hic · lapis super lapidem
qui non destruetur
3 sedente autem eo super montem
oliueti · accesserunt ad eum discipuli
seorsum dicentes
dic nobis quando erunt
et quod signum aduentus tui
et consummationes saeculi
4 et respondens Ihs dixit eis
uidete ne qui uos seducat
5 multi enim uenient
in nomine meo dicentes · ego sum Xps
et multos seducent
6 incipietis autem audire bella
et opiniones bellorum · nolite turbari
oportet enim fieri · sed necdum est finis
7 exsurget enim gens super gentem
et regnum supra regnum et erunt fames
et terraemotus per loca
8 omnia autem haec initia dolorum
9 tunc tradent uos in angustiis
et occident uos · et eritis odibiles

omnibus gentibus · propter nomen meum
10 et tunc scandalizabuntur multi
et inuicem tradent
et odient alterutrum · 11 et multi
pseudoprophetae exsurgent
et seducent multos
12 et quia repleta est iniquitas
refrigescet caritas multorum
13 qui autem sustinuerit in finem
hic liberabitur : 14 et praedicabitur
euangelium hoc regni
in toto mundo
in testimonium omnibus gentibus
et tunc ueniet finis
15 cum ergo ueniet finis
abominationem desolationis
quod dictum est per Danielum prophetam
stans in loco sancto · qui legit intellegat
16 tunc qui in Iudaea · fugiat in montibus
17 qui autem super tectum · non descendat
tollere aliquid de domo · 18 et qui in agro
non conuertatur retro
tollere tunicam suam
19 uae autem in utero habentibus
et lactantibus · in illis diebus
20 orate autem · ut non fiat fuga uestra
hieme nec sabbato
21 erit enim tunc tribulatio magna
qualis non fuit · ab initio saeculi
usque nunc · nec fiet
22 et nisi breuiati essent dies illi
non salbata esset omnis caro
propter electos autem breuiabuntur

dies illi · 23 et si quis dixerit uobis
ecce hic Xps aut illic · nolite credere
24 exsurgent enim pseudo Xpi
et pseudoprofetae · et dabunt signa
magna et prodigia · ut seducantur
si possibile est et electos
25 ecce praedixi uobis · 26 si ergo dixerit uobis
ecce in deserto est · nolite exire
ecce in cubiculo · nolite credere
27 sicut enim scoriscatio exit · ab oriente
et lucet usque in orientem · ita erit aduentus
fili hominis · 28 ubicumque fuerit dauer
ibi congregabuntur aquilae
29 continuo autem pos tribulationem
dierum illorum · sol obscurabitur
et luna non dabit lumen suum
et stellae cadent de caelo
et uirtutes caeli · mouebuntur
30 et tunc parebit signum
fili hominis · qui in caelo est
et plangebunt tunc · omnes tribus terrae
et uidebunt filium hominis uenientem
super nubes caeli
cum uirtute magna et gloria
31 et mittet angelos suos
cum tuba et uoce magna
et concolligent electos eius
a quattuor uentis
ab extremo caelorum
usque ad summum eorum
incipientibus autem his fieri
respicite et leuate
capita uestra · quia adpropiat

redemptio uestra
32 a fico autem discite parabolam
cum iam ramus eius factus fuerit mollis
et folia germinant · cognoscitis quia
prope est aestas 33 ita et uos
cum uideritis haec omnia scitote quoniam
prope est ad ianuas
34 amen dico uobis quia non praeteribit
9 generatio haec · donec haec omnia fiant
35 caelum et terra transient
berba autem mea non transient
36 de die autem illo · et hora nemo scit
nec angeli caelorum · nec filius
nisi pater solus · 37 sicut enim dies noe
ita erit aduentus fili hominis
38 sicut enim erant in diebus illis
ante dilubium manducantes et bibentes
nubentes et nuptiis tradentes
usque in eum diem · quo introiit Νoe in arcam
39 et nescierunt · donec uenit diluuium
et tulit omnes · ita erit aduentus
fili hominis
40 tunc duo erunt in agro · unus adsumetur
et unus relinquetur
41 duae molentes in pistrino
una adsumetur : et una relinquetur
duo in lecto · unus adsumetur
et unus relinquetur · 42 uigilate ergo
quia nescitis · quo die Dms uester uenturus est
43 illud autem scitote quia si sciret
pater familias · qua uigilia fur ueniret
uigilaret utique · et non demisisset perforari
domum suam 44 ideo et uos

estote parati · quia qua non speratis hora
filius hominis ueniet
45 quis enim est feidelis seruus et sapiens
quem constituit Dms · super familiam suam
dare eis cibaria in tempore
46 beatus serbus ille · quem ueniens Dms eius
inuenerit ita facientem
47 amen dico uobis quia super omnia
bona sua constituet eum
48 si autem dixerit malus ille seruus
in corde suo tardat Dms meus uenire
49 et incipiat caedere conseruos suos
manducet autem et bibat cum ebriosis
50 ueniet Dms serui illius in die
qua non sperat et hora qua nescit
51 et diuidet eum · et partem eius ponet
cum hypocritis ibi erit fletus
et stridor dentium.


KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ XXIV Codex Bezae Cantabrigiensis
1 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο,
καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.
2 ὁ δὲ ἀποκρειθεὶς εἶπεν αὐτοῖς·
[.] βλέπετε πάντα ταῦτα ; ἀμὴν λέγω ὑμεῖν,
ὅτι οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
ὃς οὐ καταλυθήσεται.
3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους
τῶν ἐλεῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
κατ’ἰδίαν λέγοντες·
εἰπὲ ἡμεῖν, πότε ταῦτα ἔσται
καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς παρουσίας σου 
καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;
4 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς·
βλέπεται μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· ἐγώ εἰμι ὁ Χρς,
καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
6 μέλλεται δὲ ἀκούειν πολέμους
καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθαι·
δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ’οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος.
7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ ἔσονται λειμοὶ
καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·
8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ δύνων.
9 Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλεῖψειν
καὶ ἀποκτεινοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθαι μεισούμενοι

ὑπὸ πάντων [.] ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.
10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ
καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν
καὶ μεισήσουσιν ἀλλήλους· 11 καὶ πολλοὶ
ψευδοπροφῆται ἐξεγερθήσονται
καὶ πλανήσουσιν πολλούς·
12 καὶ διὰ τὸ πληθύναι τὴν ἀνομείαν
ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος
οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται
τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο τῆς βασιλείας
ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ
εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν,
καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
15 Ὅταν οὖν εἴδητε
τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως
τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλου τοῦ προφήτου
ἑστς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγεινώσκων νοείτω,
16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,
17 ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω
ἆραι τι ἐκ τῆς οἰκείας [.], 18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ
μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω
ἆραι τὸ εἱμάτειον αὐτοῦ.
19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
καὶ ταῖς θηλαζομέναις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
20 προσεύχεσθαι δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶ(ν)
χειμῶνος μηδὲ σαββάτου.
21 ἔσται γὰρ τότε θλεῖψις μεγάλη
οἵα οὐκ ἐγένετο ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου
ἕως [.] νῦν. οὐδ μὴ γένοιτο.
22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι,
οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ·
διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται

αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 23 Τότε ἐάν τις ὑμεῖν εἴπῃ·
ἰδοὺ ὧδε ὁ Χρς, ἤ ἐκεῖ, μὴ πιστεύσηται·
24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχρειστοι
καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα
μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανηθήναι,
εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.
25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμεῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμεῖν·
ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθηται·
ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσηται·
27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν
καὶ φαίνει ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσεία
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 28 ὅπου ἂν ᾖ τὸ πτῶμα,
ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλεῖψειν
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων  ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται,
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,
καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
καὶ κόψονται τότε πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς
καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενο(ν )
ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης ·
31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ
μετὰ σάλπιγγος καὶ φωνῆς μεγάλης,
καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ
ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων
ἀπ ἄκρων οὐρανῶν
ἕως ἄκρων αὐτῶν.
ἀρχομένων δὲ τούτων γείνεσθαι
ἀναβλέψατε καὶ ἐπάρατε
τὰς κεφαλὰς ὑμῶν διότι ἐγγείζει

ἡ ἀπολυτρώσεις ὑμῶν.
32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθεται τὴν παραβολήν·
ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς
καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γεινώσκεται ὅτι
νγὺς ἐστιν τὸ θέρος· 33 οὕτως καὶ ὑμεῖς,
ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γεινώσκετε ὅτι
νγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
34 ἀμὴν λέγω ὑμεῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ
ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν ταῦτα πάντα γένηται. 
35 Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται,
οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.
36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδε(ν),
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός,
εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος. 37 Ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε,
οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσεία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις [.]
πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πείνοντες,
καὶ γαμοῦντες καὶ γαμείζοντες,
ἄχρει τἧς ἡμέρας [ἧς] εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κειβωτόν,
39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς
καὶ ἦρεν παντας, οὕτως ἔσται ἡ παρουσεία
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
40 Τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραλαμβάνεται
καὶ εἷς ἀφείεται·
41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳνι,
μεία παραλαμβάνεται καὶ μεία ἀφείεται.
δύο ἐπὶ κλείνης μειᾶς, εἷς παραλαμβάνεται
καὶ εἷς ἀφίεται
. 42 Γρηγορεῖτε οὖν,
ὅτι οὐκ οἴδαται ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ Κς ὑμῶν ἔρχεται. 
43 Ἐκεῖνο δὲ γεινώσκεται ὅτι εἰ ᾔδει
ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται,
ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ [.] ασεν διορυχθῆναι
τὴν οἰκείαν αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς

γείνεσθαι ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖται ὥρᾳ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
45 Τίς γὰρ ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος
ὃν κατέστησεν ὁ Κς ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ
[.] δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ Κς αὐτοῦ
εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα·
47 ἀμὴν λέγω ὑμεῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν
τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· χρονίζι μου ὁ Κς ἐλθεῖν,
49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ,
ἐσθίῃ δὲ καὶ πείνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων,
50 ἥξει ὁ Κς τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γεινώσκει,
51 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ θήσει
μετὰ τῶν ὑποκριτῶν · ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.