Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput XΧIII
1 Tunc locutus est Ihs turbis
et discipulis suis 2 dicens
super cathedram Moysi
sederunt scribae · et pharisaei
3 omnia ergo quae dixerint uobis facite
et custodite · secundum opera aute eorum
nolite facere · dicunt enim et non faciunt
4 alligant enim onera grauia
et non ferenda · et inponunt
super umera hominum
ipsi autem digito suo
nolunt mouere ea
5 omnia autem opera sua faciunt
ut uideantur hominibus

dilatant enim phylacteria sua
et amplificant fimbrias
6 amant autem primos discubitus
in cenis et primas cathedras
in synagogis 7 et salutationes
in foros et uocari ab hominibus
magister magister · 8 uos autem nolite uocari magistri
unus est enim uester doctor
9 omnes autem uos fratres estis
9 et patrem ne uocaueritis uobis super terram
unus est enim Pater uester qui in caelis
10 nec uocemini doctores
quia doctor uester est Xps
11 maior uester · erit uester minister
12 quicumque autem exaltauerit se humiliauitur
et quicumque humiliauerit se · exaltauitur
13 uae autem uobis · scribae et pharisaei
hypocritae · quoniam cluditis
regnum caelorum
coram hominibus
uos autem non introitis · nec introeuntes
sinitis introire [14]
15 uae uobis scribae et pharisaei
hypocritae · quia circumitis mare
et haridam · ut faciatis
unum proselytum · et cum factus fuerit
facitis eum · filium gehennae
duplum quam uos
16 uae uobis duces caeci dicentes
quicumque iurauerit in templo · nihil est
qui autem iurauerit in auro templi
deuitor est · 17 stulti et caeci
quis enim maior est · aurum au templum

qui sanctificauit aurum
18 et qui iurauerit in altare · nihil est
qui autem iurauerit in dono quod est super eum
debet · 19 caeci quid enim est maius
donum aut altare
quod sanctificat donum
20 qui ergo iurauerit in altare iurat in eo
et in omnibus quae super eum
21 et qui iurauerit in templo iurat in eo
et inhabitanti eum
22 et qui iurauerit in caelo
iurat in sede dei
et qui sedet supra eum
23[u]ae uobis scribae et farisaei
hypocritae · quoniam decimatis mentam
et anethum · et cyminum ·
et reliquistis · grauiora legis
iudicium · et misericordiam · et fidem
haec autem oportuit facere
et illa non omittere · 24 duces caeci
liquantes culicem
camellum autem deuorantes
25 uae uobis scribae et pharisaei hypocritae
quia mundatis quod foras est calicis
et parapsidis · intus autem plena sunt
rapinae et intemperantiae
26 phariseae cecae munda primum
quod intus est calicis
ut fiat et quod foras est mundum
27 uae uobis scribae · et pharisaei
hypocritae quoniam similatis
monumentis dealbatis
a foris monumentum paretur decorum

intus autem est plenum ossib(us) mortuorum
et totius inmunditiae · 28 ita et uos
a foris quidem paretis hominibus iusti
ab intus autem estis pleni hypocrisi
et iniquitate
29 uae uobis scribae et pharisaei
ypocritae quoniam aedificatis
sepulcra prophetarum et urnatis
monumenta · iustorum 30 et dicitis
si fuissemus in diebus · patrum nostrorum
numquam essemus eorum socii
in sanguine prophetarum
31 itaque testes estis uobis quia fili estis
qui occiderunt prophetas
32 et uos inplestis
mensuram patrum uestrorum
33 serpentes · generatio uiperarum
quomodo fugietis · de iudicio gehennae
34 propter hoc ecce mitto prophetas et sapientes
et scribas · et ex his occidetis
et crucifigetis · et persequemini
de ciuitate in ciuitate · 35 ut ueniat super uos
omnis sanguis iustus
quod effunditur super terram
a sanguine Abel iusti
usquae ad sanguinem Zacchariae · fili Barachie
quem occidistis · inter templum
et altare : 36 amen dico uobis
uenient omnia hae · super generatione ista
37 Hierusalem Hierusalem · quae interficis
prophetas · et lapidas missos
ad te · quotiens uolui
congregare filios tuos

sicut gallina congregat pullos suos
sub alas suas et noluistis
38 ecce demittetur uobis · domus uestra deserta
39 dico enim uobis · quia non uidebitis me amodo
donec dicatis · benedictus qui uenit
in nomine Dei


KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ XXIII Codex Bezae Cantabrigiensis
1 Τότε ἐλάλησεν ὁἸης τοῖς ὄχλοις
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 λέγων·
ἐπὶ τῆς καθέδρας Μωϋσέως
ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι.
3 πάντα οὖν [πάντα οὖν] ὅσα ν εἴπωσιν [.] ποιεῖτε
καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν
μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.
4 δεσμεύουσιν γὰρ φορτεία βαρέα
καὶ αδυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν
ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων,
αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν
οὐ θέλουσιν κεινῆσαι αὐτά.
5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν
πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις·

πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν
καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα,
6 φιλοῦσιν δὲ τὴν [τὴν] πρωτοκλισείαν
ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς
ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
Ῥαββεί ῥαββεί. 8Ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββεί·
εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ καθηγητής,
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐσται.
9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμεῖν ἐπὶ τῆς γῆς,
εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶνἐν οὐρανοῖς.
10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί,
ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν εἷς ἐστιν ὁ Χρς.
11 ὁ [.] μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.
12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
13 Οὐαὶ δὲ ὑμεῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
ὑποκριταί, ὅτι κλείεται
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων·
ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθαι οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους
ἀφίεται εἰσελθεῖν. [14]
15 Οὐαὶ ὑμεῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν
καὶ τὴν ξηρὰν ἵνα ποιήσηται
ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται
ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης
διπλότερον ὑμῶν.
16 Οὐαὶ ὑμεῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ [.] λέγοντες·
ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν·
ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ,
ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί,
τίς γὰρ μείζω ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς

ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν;
18 καί· Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν·
ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ,
ὀφείλει. 19 τυφλοί, τί γὰρ μεῖζω,
τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον
τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;
20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ
καὶ ἐν πᾶσει τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·
21καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ
καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν,
22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ
ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θῦ
καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.
23 Οὐαὶ ὑμεῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖο[ι]
ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον
καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμεινον
καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου,
τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν·
ταῦτα [.] ἔδει ποιῆσαι
κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί,
οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα,
τν δὲ κάμηλον καταπείνοντες.
25 Οὐαὶ ὑμεῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί,
ὅτι καθαρίζεται τὸ ξω τοῦ ποτηρίου
καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν
[.] ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασείας.
26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον
τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου,
ἵνα γένηται καὶ τὸ ξωθεν αὐτοῦ καθαρόν.
27 Οὐαὶ ὑμεῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε
τάφοις κεκονιαμένοις,
[.] ἔξωθεν ὁ τάφος φαίνετε ὡραῖος,

ἔσωθεν δὲ γέμ[ε]ι ὀστέων νεκρῶν
καὶ πάσης ἀκαθαρσείας. 28 οὕτως καὶ ὑμεῖς
ἔξωθεν μὲν φένεσται τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι,
ἔσωθεν δέ ἐσται μεστοὶ ὑποκρίσεως
καὶ ἀνομείας.
29 Οὐαὶ ὑμεῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε
τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε
τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγεται·
εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν,
οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ
ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.
31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε
τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας.
32 καὶ ὑμεῖς επληρώσατε
τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν.
33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν,
πῶς φύγηται ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;
34 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλω [..] προφήτας καὶ
σοφοὺς καὶ γραμματεῖς· καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτεινεῖτε
καὶ σταυρώσεται καὶ [...] διώξεται
ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν· 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς
πᾶν αἷμα δίκαιον
χχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς
ἀπὸ [.] αἵματος Ἅβελ τοῦ δικαίου
ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχείου,
ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ
καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμεῖν,
ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.
37 Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς
προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους
πρὸς σε, ποσάκεις ἠθέλησα
ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου,

ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσεία αὐτῆς
ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.
38 ἰδοὺ ἀφίετε ὑμεῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.
39 λέγω γὰρ ὑμεῖν, ὅτι οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι
ἕως ἂν εἴπητε· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
ἐν ὀνόματι Θυ.