Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput XΧII

 


1 et respondens Ιhs iterum dixit
in parauolis dicens eis
2 simile est regnum caelorum
homini regi · qui fecit nuptias
filio suo · 3 et misit seruos suos
uocare inuitatos ad nuptias
et nolebant uenire
4 iterum misit alios seruos dicens
dicite inuitatis
ecce prandium meum paraui
tauri mei · et saginata occisa
et omnia parata · uenite ad nuptias
5 qui autem neglentes abierunt
quidam in suum agrum
quidam ad negotiationem suam
6 reliqui autem tenentes seruos eius
iniuriauerunt · et occiderunt
7 ille rex audiens iratus est
et mittens exercitum suum
occidit homicidas illos
et ciuitatem eorum incendit
8 tunc dicit seruis suis
nuptiae quidem paratae sunt
qui autem uocati sunt · non fuerunt digni
9 ite ergo · in exitus uiarum
et quodquod inueneritis · uocate ad nuptias
10 et exeuntes serui illius in uias
collegerunt omnes quos inuenerunt
malos et bonos
et repletae sunt nuptiae · discumbentium
11 ingressus autem rex

uidere discumbentes
uidit ibi hominem · non indutum uestem
nuptialem · 12 qui autem ommutuit
amice · quomodo uenisti ho
non habens uestem nuptialem
qui autem ommutuit
13 tunc ait rex · ministris
tollite eum pedibus et manibus
et mittite eum · in tenebras exteriores
ibi erit fletus
et stridor dentium
14 multi enim sunt uocati · pauci autem electi
15 tunc euntes Pharisaei
consilium ceperunt · quomodo eum captarent
in uerbo 16 et mittunt ad eum
discipulos suos
cum Herodianis dicentes magister
scimus quia uerax es · et uiam Dei
in ueritate doces · et non pertinet ad te de nullo
non enim respicis ad faciem hominum
17 quid tibi bidetur licet dare censum · Caesari aut no(n)
18 sciens autem Ihs malitiam eorum dixit
quid me teptatis hypocritae
19 hostendite mihi denarium census
qui autem obtulerunt ei denarium
20 dicit eis Ihs cuius imago haec
et inscriptio 21 dicunt ei Caesaris
tunc dicit eis · reddite quae Caesaris Caesari
et quae Dei Deo 22 et audientes mirati sunt
30 et relicto eo abierunt
23 in illa die accesserunt ad eum
Sadducaei dicentes · non esse resurrectionem
et interrogauerunt eum 24 dicentes magister

Moyses dixit · si quis mortuus fuerit
non habens filios · ut nubat fratri suo
et excitet sem
fratri suo
25 erant aput nos septem fratres
et primus nubens mortuus est
et non habens semen · dimisit uxorem suam
fratri suo · 26 similiter et secundus
et tertius · usque ad septem
27 nouissime autem omnium · mortua est et mulier
28 in resurrectione ergo · cuius erit
de septem uxor · omnes enim habuerunt eam
29 respondens autem Ihs dixit eis · erratis
nescientes scripturas · nec uirtutem Dei
30 in resurrectione enim
neque nubunt neque nubuntur
sed sicut angeli in caelo sunt
31 de resurrectione autem mortuorum
non legistis · quod dictum est uobis
a do dicente · 32 ego sum Ds Abraham
et Ds Isac · et Ds Iacob
non est ds-mortuorum sed uiuorum
33 et audientes turbae stupebant
super doctrina eius
34 Pharisaei autem audientes
quia ommutuit sadducaeos
congregati sunt ad eum
35 et interrogauit unus ex eis · iuris peritus
temptans eum 36 et dicet dicens magister
quod mandatum in lege maius
37 dicit ei Ihs diligis Dmn Dm tuum
in toto corde tuo · et in tota anima tua
et in tota mente tua

38 hoc est primum et magnum mandatum
39 secundum autem simile huic · diliges
proximum tuum sicut te ipsum
40 in his duobus mandatis
totum uerbum pendet · et Prophetae
41 collectis autem Pharisaeis
interrogauit eos Ihs 42 dicens
quid uobis uidetur de Xpo · cuius filius est
dicunt ei Dauid
43 ait illis quomodo ergo Dauid in Spu
uocat eum Dmn dicens
44 dixit Dns Dmo meo · sede a dextris meis
ponec ponam inimicos tuos
suptus pedes tuos
45 si ergo Dauid in Spu uocat eum Dmn
quomodo filius eius · 46 et nemo poterat
respondere ei uerbum
neque ausus est aliquis ex illa hora
interrogare eum amplius.


KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ XXII Codex Bezae Cantabrigiensis

 


1 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν
ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων·
2 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους
τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 3 καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ
καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους,
καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.
4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων·
εἴπατε τοῖς κεκλημένοις·
ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα,
οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σειτιστὰ τεθυμένα
καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.
5 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον,
οἱ μὲν εἰς τὸν εἴδιον ἀγρόν,
οἱ δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορείαν αὐτῶν·
6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ
ὕβρεισαν καὶ ἀπέκτειναν.
7 ἐκεῖνος ὁ βασιλεὺς ἀκούσας ὠργίσθη
καὶ πέμψας τ στράτευμα αὐτοῦ
ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους
καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.
8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ·
ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν,
οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι·
9 πορεύεσθαι οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν
καὶ ὅσους ν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.
10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ εἰς τὰς ὁδοὺς
συνήγαγον πάντας οὓς εὗραν,
πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς·
καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος τῶν ἀνακειμένων. 
11 Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς

θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους
εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον μὴ ἐνδεδυμένον
ἔνδυμα γάμου, 12 καὶ λέγει αὐτῷ·
ἑταῖρε, πῶς λθες ὧδε
μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;
ς δὲ ἐφειμώθη.
13 τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις·
ἄρατε αὐτὸν πόδων καὶ χείρων
καὶ βάλεται αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον·
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι
συνβούλιον ἔλαβον πῶς αὐτὸν παγιδεύσωσιν
ἐν λόγῳ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτὸν
τοὺς μαθητὰς αὐτῶν
μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες· διδάσκαλε,
οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θῦ
ἐπ᾽ἀληθεία[ς] διδάσκεις καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός·
οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων,
17 [...] τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰης τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν·
τί με πειράζεται, ὑποκρειταί;
19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου.
οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.
20 [.] λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰης· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη
καὶ ἡ ἐπιγραφή; 21 λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος.
τότε λέγει αὐτοῖς· ἀπόδοτε [.] τὰ Καίσαρος τῷ Καίσαρι
καὶ τὰ τοῦ Θῦ τῷ Θῷ. 22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν,
καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν.
23Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ
Σαδδουκαῖοι, λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν,
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24 λέγοντες· διδάσκαλε,

Μωϋσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνῃ
μὴ ἔχων τέκνα, ἵνα ἐπιγαμβρεύσει
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ [...] καὶ ἀναστήσει σπέρμα
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
25 ἦσαν [.] παρ’ ἡμεῖν ἑπτὰ ἀδελφοί·
καὶ ὁ πρῶτος γαμσας ἐτελεύτησεν,
καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· 26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος
καὶ ὁ τρίτος ἕως τῶν ἑπτά.
27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν καὶ ἡ γυνή.
28 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος ἔστε
τῶν ἑπτὰ γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν· 
29 Ἀποκρειθεὶς δὲ ὁ Ἰης εἶπεν αὐτοῖς· πλανᾶσθαι
μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θῦ·
30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει
οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμείζονται,
ἀλλ ὡς ἄγγελοι ἐν [.] οὐρανῷ εἰσιν.
31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν
οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμεῖν
ὑπὸ τοῦ Θῦ λέγοντος· 32 ἐγώ εἰμι ὁ Θς Ἀβραὰμ
καὶ ὁ Θς Ἰσὰκ καὶ ὁ Θς Ἰακώβ ;
οὐκ ἔστιν Θς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.
33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
34 Οἱ δὲ Φαρεισαῖοι ἀκούσαντες
ὅτι ἐφείμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους
συνήχθησαν ἐπαὐτὸν,
35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς
πειράζων αὐτόν· 36 καὶ λέγων διδάσκαλε,
ποία ἐντολὴ ἐν τῷ νόμῳ μεγάλη;
37 [..] ἔφη αὐτῷ Ἰης·ἀγαπήσεις Κν τὸν Θν σου
ἐν ὅλῃ τῇ καρδείᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·

38 αὕτη ἐστὶν [.] μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή.
39 δευτέρα δὲ ὁμοία ταὐτη· ἀγαπήσεις
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς
ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.
41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων
ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰης 42 λέγων·
τί ὑμεῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χρῦ· τίνος υἱός ἐστιν;
λέγουσιν αὐτῷ· τοῦ Δαυείδ.
43 λέγει αὐτοῖς· πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν Πνι
καλεῖ αὐτὸν Κν λέγων·
44 εἶπεν Κς τῷ Κῳ μου·κάθου ἐκ δεξιῶν μου,
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου
ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου;
45 εἰ οὖν Δαυεὶδ᾽ ἐν Πνι καλεῖ αὐτὸν Κν,
πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; 46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο
ἀποκρειθῆναι αὐτῷ λόγον
οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας
ἐπερωτῆσε αὐτὸν οὐκέτι.