Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput XVII

f


1 Et factum est post dies sex
suscepit Ihs Petrum
et Iacobum et Iohannen
fratrem eius · et leuauit eos
in montem excelsum nimis
2 et transfiguratus Ihs coram illis
effulsit uultus eius sicut sol
uestimenta autem eius
facta sunt alba sicut nix
3 et ecce paruit eis Moyses
et Helias cum eo loquentes
4 respondens autem Petrus dixit Ihu Dme
bonum est nos hic esse
si bis faciamus hic · tria tabernacula
tibi unum et Moysi unum · et Heliae unum
5 adhuc eo loquente · ecce nubs lucida
obumbrabat eos
et ecce uox de nube dicens
hic est filius meus dilectus
in quo conplacui audite eum
6 audientes autem discipuli
ceciderunt in faciem suam
et timuerunt ualde · 7 et accessit Ihs
et tetigit eos et dixit
surgite et nolite timere
8 leuantes autem oculos suos
neminem uiderunt nisi solum Ihm
9 et descendentes de monte
praecepit eis dicens Ihs
nemini dixeritis uisum

donec filius hominis
a mortuis resurgat
10 et interrogauerunt eum discipuli dicentes
quid ergo scribae dicunt
quia Heliam oportet uenire primum
11 qui respondens ait · Helias quidem uenit
· restituere omnia
12 dico autem uobis · quia Helias iam uenit
et non cognouerunt eum · sed fecerunt ei
quanta uoluerunt
13 tunc intellexerunt discipuli
quia de Iohanne baptista dixit eis
· sic et filius hominis incipiet pati ab eis
14 et cum uenisset at turbam adcessit ad eum
homo adgeniculans
ante cum 15 et dicens
Dme miserere fili mei · quia lunaticus est
et male patitur · aliquotiens enim
cadit in igne saepius in aqua
16 et obtuli eum discipulis tuis
et non potuerunt curare eum
17 respondens autem Ihs dixit · o generatio incredula
et peruersa · quousque uobiscum ero
usquequo patiar uos
adferte mihi illum hoc· 18 et increpauit ei Ihs
et exiit ab illo daemonium
et sanatus est puer ab illa hora
19 tunc accedentes discipuli eius
ad Ihu · seorsum dixerunt · quare nos
non potuimus expellere illud
20 qui autem dicit eis
propter incredulitatem uestram
amen enim dico uobis · si habueritis fidem

sicut granum sinapis · dicetis monti huic
transi hic illo · et transiet
et nihil inpossibile erit uobis
21 hoc autem genus non exit
nisi in oratione et iaiunio
22 ipsis autem conuersantibus in Galilaea
dixit eis Ihs . incipiet filius hominis
tradi · in manus hominus
23 et occident eum
et post tres dies resurget
et contristati sunt ualde
24 et uenientibus eis in Cafarnaum
accesserunt · qui tributum accipiunt
et dixerunt Petro · magister uester
non praestat tributum · 25 et dicit etiam
et ingresso in domum ·
praeuenit eum Ihs dicens
quid tibi bidetur Simon · reges terrae
a quibus accipiunt · uectigal aut censum
a filiis suis · an ab alienis
26 dicit illi ab alienis
ait illi Ihs · ergo liueri sunt filii
27 ut autem non scandalizemus eos
pergens ad mare · mitte hamum
et qui ascenderit primum piscis tolle
et aperiens os eius
inueniens illic staterem illum accipiens
da eis pro me et pro te.


KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ XVIΙ Codex Bezae Cantabrigiensis
1 Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἓξ
παραλαμβάνει ὁ Ἰης τὸν Πέτρον
καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀνάγει αὐτοὺς
εἰς ὄρος ὑψηλὸν λείαν.
2 καὶ μεταμορφώθεις ὁ Ἰης νπροσθεν αὐτῶν,
[.] ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος,
τὰ δὲ εἱματέια αὐτοῦ
ἐγένετο λευκὰ ὡς χειών.
3 καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς
καὶ Ἠλείαςμετ’ αὐτοῦ συνλαλοῦντες.
4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰηῦ· Κε,
καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι·
εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς,
σοὶ μείαν καὶ Μωϋσεῖ μείαν καὶ Ἠλείᾳ μείαν.
5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ
ἐπεσκίαζεν αὐτούς,
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα·
οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
ἐν ᾧ εὐδόκησα· ἀκούετε αὐτοῦ.
6 [.] ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ
ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν
καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰης
καὶ ἤψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν·
Ἐγείρεσθαι καὶ μὴ φοβεῖσθαι.
8 ἐπέρεντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
οὐδένα εἶδον εἰ μὴ μόνον   [.]τὸν  Ἰην.
9 Καὶ καταβαίνοντες [.] ἐκ τοῦ ὄρ[ου]ς
ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰης λέγων·
μηδενεὶ εἴπητε τὸ ὅραμα

ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 
10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες·
τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν
ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἠλείας μὲν ἔρχεται
[.] ἀποκαταστήσαι πάντα·
12 λέγω δὲ ὑμεῖν ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν,
καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν [.] αὐτῷ
ὅσα ἠθέλησαν. {...cf fin v.13}
13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ
ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς·{οὕτως
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχ[ε]ιν ὑπ’ αὐτῶν.}
14 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ
ἄνθρωπος γονυπετῶν
ἔνπροσθεν αὐτοῦ 15 καὶ λέγων·
Κε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται
καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ
πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ ἐνίοτε εἰς τὸ ὕδωρ.
16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου,
καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν θεραπεῦσαι αὐτὸν.
17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰης εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος
καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι;
ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.18 καὶ ἐπετείμησεν αὐτῷ ὁ Ἰης
καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον
καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
τῷ Ἰηῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον· διὰ τί ἡμεῖς
οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς·
διὰ τὴν πιστέιαν ὑμῶν·
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμεῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν

ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ·
μεταβήθει ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται·
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμεῖν.
21 Tοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται
εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
22 αὐτῶν δὲ ἀναστρεφομένων ἐν τῇ Γαλειλαίᾳ
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰης· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
23 καὶ ἀποκτεινοῦσιν αὐτόν,
καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγερθήσεται.
καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.
24 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ
προσῆλθον οἱ τὰ διδράγματα λαμβάνοντες
καὶ εἶπαν τῷ Πέτρῳ· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν
οὐ τελεῖ [.] δείδραχμα; 25 λέγει· ναί.
καὶ εἰσελθόντι εἰς τὴν οἰκείαν
προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰης λέγων·
τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον;
ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;
26 λέγει αὐτῷ· ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων,
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰης· ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.
27 ἵνα δὲ μὴ σκανδαλείσωμεν αὐτούς,
πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄνκιστρον
καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον,
καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ
εὑρήσεις ἐκεῖ στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν
δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.