Mattheus , codex Bezae Cantabrigiensis caput X

f


1 et aduocans xii discipulos suos
dedit eis potestatem spirituum immundorum
et omnem infirmitatem omnem
languorem et omnem infirmitatem
2 xii autem apostolorum nomina sunt haec
primus Simon qui dicitur Petrus
et Andreas frater eius
3 et Iacobus Zebedaei
et Iohannes frater eius
Philippus et Bartholomeus
Thomas et Mattheus publicanus
Iacobus Alfei et Lebbeus
4 et Simon Chananaeus et Iudas Scariotes
qui et tradidit eum
5 hos xii misit Ihs
praecipiens eis et dicens
in uiam gentium ne abieritis
et in ciuitatem Samaritanorum ne introieritis
6 ite magis ad obes perditas
domus Israhel.

euntes autem praedicate dicentes
quoniam adpropinquauit regnum caelorum
8 infirmos curate mortuos suscitate
leprosos purgate daemonia eiecite
gratis accepistis gratis date
9 ne possideritis aurum neque argentum
nequae aes in zonis uestris
10 neque peram in uia
neque duas tunicas neque calciamenta
neque uirgam
dignus est enim operarius esca sua
11 ciuitas in quacumque introieritis in ea
interrogate quis in ea dignus est
et ibi manete donec exeatis
12 introeuntes autem domum
salutate eam dicentes
pax domui huic
13 si enim fuerit domus digna erit pax uestra
super eam alioquin pax uestra
ad uos reuertetur.
14 et quicumque non receperit uos
nec audierit sermones uestros
exeuntes foras ciuitate
excutite puluerem pedum uestrorum.
15 amen dico uobis tolerabilius erit
terrae Sodomum et Gomorrae
in die iudicii quam ciuitati illi.
16 ecce ego mitto uos
sicut oues in medio luporum
estote ergo sapientes sicut serpentes
et simplices sicut columbae
17 adtendite ab hominibus
tradent enim uos in conuenticulis

et in synagogis suis flagellabunt uos
18 et ante praesides stabitis propter me
in testimonium illis et gentibus
19 cum autem tradiderunt uos nolite cogitare
quomodo aut quid loquamini 20 non enim uos estis
qui loquimini sed Sps Patris uestris
qui loquitur in uobis.
21 Tradet autem frater fratrem in mortem
et pater filium
et insurgent fili in patres
et mortificabunt eos
22 et eritis odio ab omnibus
propter nomen meum qui autem sustinebit
in finem hic saluus erit
23 cum autem persecuti fuerint uos in ciuitate hac
fugite in altera si autem in alia
persecuntur uos fugite in altera
amen dico uobis
non consummauitis ciuitates Israhel
donec ueniat filius hominis
24 non est discipulus super magistrum
nec seruus super dominum suum
25 sufficit discipulo ut fiat sicut magister
eius et seruus sicut dominus eius
si patrem familias Belzebul uocant
quanto magis domesticos eius
26 ne ergo timueritis eos
nihil est enim coopertum
quod non reuelabitur
et absconsum quod non scietur
27 quod dico uobis in tenebris dicite in lumine
et quod in aure audistis
praedicate in tectis.

et ne timueritis
ab his qui occidunt corpus
animam autem non possunt occidere
timete autem macis eum qui potest
et animam et corpus perdere in gehennam
29 nonne duo passeres asse ueniunt
et unum ex his non cadet super terram
sine patre uestro
30 sed et capilli capitis uestri
omnes numerati sunt
31 ne ergo timueritis multorum passerum
superponite uos
32 omnis ergo qui confitebitur in me
coram hominibus confitebor et ego
coram patre meo qui in caelis est
33 quicumque autem negauerit me coram hominib(us)
negabo et ego eum
coram patre meo qui in caelis est
34 nolite putare quia ueni
mittere pacem super terram
non ueni mittere pacem sed gladium
35 ueni enim separare filium aduersum patrem suu(m)
et filiam aduersus matrem suam
et sponsam aduersus socram suam
36 et inimici homines domestici eius
37 qui diligit patrem aut matrem plus quam me
non est me dignus
38 et qui non accipit crucem suam
et sequitur post me non est me dignus
39 qui inuenit animam suam perdet eam
qui autem perdiderit animam suam
propter me inueniet illam
40 qui recipit uos me recipit.

et qui me recipit recipit eum qui me misit
41 qui recipit prophetam in nomine prophetae
mercedem prophetae accipiet
42 et quicumque potauerit unum de minimis his
calicem aque frigidae in nomine discipuli
amen dico uobis non peribit merces eius.


KATA ΜΑΘΘΑΙΟΝ X Codex Bezae Cantabrigiensis
1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς ιβ μαθητὰς αὐτοῦ
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων
ὥστε ἐκβάλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν
πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
2 Τῶν [.] ιβ ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα·
πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος
καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
[.] Ἰάκωβος [.] τοῦ Ζεβεδέου
καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος,
Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης,
Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Λεββέος,
4 καὶ Σίμων ὁ Χαναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Σκαριώτης
ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
5 Τούτους τοὺς ιβ ἀπέστειλεν ὁ Ἰης
παραγγείλας αὐτοῖς καὶ λέγων·
εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε
καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτανῶν μὴ εἰσέλθητε·
6 ὑπάγετε [.] μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα
οἴκου Εἰσραήλ.

7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες
ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
8 ἀσθενοῦντας θεραπεύσατε, νεκροὺς ἐγείρατε,
λεπροὺς καθαρείσατε, καὶ δαιμόνια ἐκβάλετε·
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 
9 Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μητὲ ἄργυρον
μητὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
10 μητὲ πήραν εἰς ὁδὸν
μητὲ δύο χιθῶνας μητὲ ὑποδήματα
μητὲ ῥάβδον·
ἄξιος γὰρ ἐστιν ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 
11 πόλις εἰς ἣν [.] ἂν [..] εἰσέλθητε εἰς αὐτὴν,
ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν·
κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε.
12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
ἀσπάσασθε αὐτήν λέγοντες·
εἰρήνη τῷ οἴκῳ τοῦτῳ

13[.] ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐσται ἡ εἰρήνη
ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν, εἰ δὲ μὴ γε [...] εἰρήνη ὑμῶν
πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.
14 καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς
μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν,
ἐξερχόμενοι ἔξω [...] τῆς πόλεως
[.] ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.
15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται
γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρας
ἐν τῇ ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς
ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων·
γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις
καὶ ἀπλούστοι ὡς αἱ περιστεραί.
17 Προσέχετε [.] ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων·
παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια

καὶ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·
18 καὶ ἐπὶ ἡγεμoνῶν [..] σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
19 ὅταν δὲ παραδώσουσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε
πῶς ἢ τί λαλήσητε· [..] 20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε
οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Πατρὸς [.]
τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.
21 Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
καὶ πατὴρ τέκνον,
καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.
22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων
διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος
οὗτος σωθήσεται.
23 Ὅταν δὲ διώκουσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ,
φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην · ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἄλλῃ
διώκουσιν ὑμᾶς, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην
·
ἀμὴν [.] λέγω ὑμῖν,
οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις [.] Ἰσραὴλ
ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον
οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν Κν αὐτοῦ.
25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται
ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ Κς αὐτοῦ.
εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ κάλουσιν,
πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.
26 Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς·
οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον
ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται
καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.
27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί,
καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε
κηρύσσετε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

28 Καὶ μὴ φοβηθῆτε
ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα,
τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων σφάξαι·
φοβηθῆτε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον
καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι εἰς γεένναν.
29 οὐχὶ δύο στρουθία τοῦ ἀσσαρίου πωλοῦνται;
καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν
ἄνευ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν.
30  ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν
πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν.
31 μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων
διαφέρετε ὑμεῖς.
32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ
ἔνπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ [.] αὐτὸν
ἔνπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·
33 ὅστις δ’ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν
ἔνπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν [.] οὐρανοῖς.
34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον
βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν·
οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήν[ην] ἀλλὰ μάχαιραν.
35 ἦλθον γὰρ δικάσαι  υἱόν κατὰ [.] πατρὸς αὐτοῦ
καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς
καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς,
36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.
37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ
οὐκ ἔστιν μου ἄξιος [...].
38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος.
39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν,
δὲ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται,

(καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται) τὸν ἀποστείλαντά με.
41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου
μισθὸν προφήτου λήμψεται, [...]
42 καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν ἐλακίστων τούτων
ποτήριον ὕδατος ψυχροῦ [.] εἰς ὄνομα μαθητοῦ,
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπόληται ὁ μισθὸς αὐτοῦ.