1 - Ihs autem plenus Spu Sancto reuersus est ab
Iordanen et ducebatur in spiritu
in deserto 2  diebus quadraginta
temptatus a satana.
et nihil manducauit in diebus illis
et consummatis illis esuriit
3 dixit autem illis diabolus si filius es Dei
dic ut lapides isti panes fiant .
4 Et respondens Ihs dixit scriptum est
non in pane solo uiuet homo
sed in onmi uerbo Dei
5 Et adsumens eum in montem altum.
ualde ostendit illi omnia regna
mundi in momento temporis
6 et dixit ad eum diabolus tibi dabo
hanc potestatem omnem et gloriam
eorum quia mihi tradita est et cui uolo
do illam 7  tu ergo si adoraueris
in conspecto meo eruntua omnia
Et respondens illi Ihs dixit scriptum est
8 Dom Dm tuum adorabis et ipsi soli
deseruies 9 et adduxit eum in
Hierusalem et statuit eum
super pinnam templi et dixit illi
si filius es Dei mitte te hinc
diosum 10 scriptum est enim quia angelis
suis demandabit de te ut custodiant te
11 et in manus tollent te ne forte
offendas ad lapidem pedem tuum
12 et respondens Ihs dixit illi
scriptum est non temptauis Dom Dm tuum
13 et consummata omnem temptationem
diabolus recessit ab eo usque ad tempus

14 Et conuersus est Ihs in uirtute Sps
in Galilaeam et fama exiuit
per omnem regionem de illo
15 et ipse docebat in synagogis
gloriam accipiens ab omnibus
16 ueniens autem in Nazared ubi erat
nutricatus introibit  secundum consuetudinem
a sabbato in synagogam et surrexit
legere 17 et porrectus est illi
profeta Esaias et reuoluens
inuenit locum ubi erat scriptum
18 Sps Dmi super me propter quod unxit me
euangelizare pauperibus. Misit me
adnutiare captiuis remissionem
et caecis uisum demittere
confractos in remissione
19  adnuntiare annum
Dmi acceptum 20  et uoluens librum
reddens ministro sedit
et omnium in synagoga
oculi erant intendentes ei.
21 coepit autem dicere ad eos hodie
repleta est scriptura haec in auribus
uestris 22 et omnes testabantur ei
et mirabantur in uerbis gratiae
qui  exiebant de ore
eius et dicebant nonne filius Ioseph
est hic 23 et dixit ad eos
utique dicetis mihi parabolam
hanc medice cura te ipsum
qaecumque audiuimus facta in
Cafarnaum fac et hic in
patria tua 24 dixit autem amen amen dico uobis
quia nemo propheta acceptus est

in patria sua 25  in ueritate dico
uobis multae uiduae erant in
diebus Heliae in Istrahel quando
clusum est caelum annis tribus et men
sicut facta est famis grandis
in omnem terram 26  et ad neminem
eorum missus est Helias nisi in
Sarepta Sidoniae ad mulierem uiduam
et multi leprosi erant in Istrahel
sub Eliseo profeta et nemo
eorum mundatus est nisi Naemas Syrus
28 illi autem inpleti sunt omnes furore
in synagoga audientes haec
29 et surgentes eiecerunt eum
extra ciuitatem et adduxerunt eum
usque ad supercilium montis ubi ciuitas
aedificata est eorum ut praecipitarent
eum 30  ipse autem transiens per medium
eorum abiit 31 et descendit
in Cafarnaum ciuitatem Galilaeae
ad maritimam in finibus
Zabulon et Nepthalim et erat
docens eos in sabbatis
32 et mirabantur in doctrina eius
quoniam in potestate erat uerbus eius
33 Erat autem in synagoga homo habens
daemonium inmundum et exclamauit
uoce magna 34 dicens quid nobis et tibi
Ihu Nazarenae uenisti nos hic
perdere scio te quis es sanctus Dei
35 et increpauit illi Ihs dicens
ommutesce et exi ab eo et
proiciens eum daemonium in medio

exclamans exibit ab eo
nihil nocens eum 36 et factus est
pabor magnus in omnes et
conloquebantur adinuicem dicentes
quis est hic sermo quia in potestate et
uirtute imperat inmundis
spiritibus et exeunt 37 et exiuit
fama de eo in omnem locum
regionis 38 surgens autem a synagoga
uenit in domum Simonis et Andreae
socrus autem Simonis erat conprehensa
febri magna et rogauerunt eum
de ea 39 et instans super eam
increpauit febri et dimisit
eam continuo ut etiam continuo surgentem
eam ministraret eis  40 occidente autem
sole omnes quodquod habebant infirmantes
languoribus bariis adferebant eos
ad eum ille autem unicuique manus
inpones sanabat eos
41 exiebant autem et daemonia a multis
clamantia et dicentia quia tu es
filius Dei et increpans non permittebat
ea loqui quoniam. sciebant eum Xpm esse
42 facta autem die exiens
abiit in desertum locum et
et turbae quaerebant eum et benerunt
usque ad eum et detinebant eum ut non
abiret ab eis 43 ad ille dixit
ad eos quoniam oportet me et in alias
ciuitates euangelizare
regnum Dei in hoc enim
missus sum 44 et erat praedicans in
synagogis Galilaeae.


KATA ΛΟΥΚΑΝ IV, Codex Bezae Cantabrigiensis
1 Ἰης δὲ πλήρης Πνς ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ
Ἰορδάνου καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ
ἐρήμῳ
2 ἡμέρας τεσσαράκοντα
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ
καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν
3 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θῦ
εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοιγένωνται
4 καὶ ἀποκριθεὶς [.] ὁ Ἰης εἶπεν γέγραπται
[,] οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος
ἀλλ᾿ ἐν παντὶ ῥήματι Θῦ
5 καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν εἰς ὄρος ὑψηλὸν
λίαν, ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας
τοῦ κόσμου ἐν στιγμῇ χρόνου
6 καὶ εἶπεν πρὸςαὐτν ὁ διάβολος σοὶ δώσω
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν
τούτων ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἂν θέλω
δίδωμι αὐτήν 7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς
ἐνώπιον ἐμοῦ ἔσται σοῦ πᾶσα
8 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰης εἶπεν γέγραπται
Κν τὸν Θν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ
λατρεύσεις 9 καὶ ἤγαγεν  αὐτὸν εἰς
Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν αὐτὸν
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ
εἰ υἱὸς εἶ τούτου θεοῦ βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν
κάτω  10  γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις
αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε
11  καὶ [.] ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε
προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου 
12  καὶ ἀποκριθεὶς  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
[.] γέγραπται οὐκ ἐκπειράσεις Κν τὸν Θν σου 
13  καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν
ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι χρόνου 

14  καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰης ἐν τῇ δυνάμει τοῦ
Πνς εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ φήμη ἐξῆλθεν
καθ' ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ 
15  καὶ αὐτὸς ἐδ[ίδ]ασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς [,]
δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 
16  Ἐλθὼν δὲ εἰς Ναζαρέδ ὅπου ἦν [,.,]
κατὰ τὸ εἰωθὸς [.] ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
εἰς τὴν συναγωγήν καὶ ἀνέστη
ἀναγνῶναι  17  καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ [,]
ὁ προφήτης Ἠσαΐας καὶ [ἀν]απτύξας [.]
εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον 
18  Πνα Κυ ἐπ' ἐμέ οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλμαι [,]
[....]κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν
καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν ἀποστεῖλαι
τεθραυματισμένους
ἐν ἀφέσει 
19  κηρύξαι ἐνιαυτὸν
Κυ δεκτόν  20  καὶ  π[τ]ύξας τὸ βιβλίον
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν
καὶ πάντων  ἐν τῇ συναγωγῇ
οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ 
21  ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς  σήμερον
πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν
ὑμῶν 22  καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
καὶ ἔλεγον οὐχὶ υἱός  Ἰωσὴφ
ἐστιν οὗτος  23  καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς
πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν
ταύτην, ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν
ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς
[,] Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ
πατρίδι σου  24  εἶπεν δέ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν

ἐν τῇ πατρίδι ἑαυτοῦ  25  ἐπ' ἀληθείας [,] λέγω
ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς
ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰστραήλ ὅτε
ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς [.] ἔτη τρία καὶ μῆνα[ς] ἕξ
ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν  26  καὶ πρὸς οὐδεμίαν
αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας εἰ μὴ εἰς
Σάρεπτα τῆς Σιδονίας πρὸς γυναῖκα χήραν 
27  καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ
ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου καὶ οὐδεὶς
αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰς ὁ Σύρος 
28  Οἱ  δὲ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ
ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούσαντες ταῦτα 
29  καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν
ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν
ἕως τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ ἡ πόλις
οἰκοδόμηται αὐτῶν ὥστε κατακρημνίσαι
αὐτόν  30  αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου
αὐτῶν ἐπορεύετο  31  καὶ κατῆλθεν
εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας
 τὴν παραθαλάσσιον ἐν ὁρίοις
Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ
 καὶ ἦν
διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν 
32  καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ
33 ἦν δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ  ἄνθρωπος ἔχων
πνεῦμα δαιμόνιον ἀκάθαρτον καὶ ἀνέκραξεν
φωνῇ μεγάλῃ  λέγων, 34  [.] τί ἡμῖν καὶ σοί
Ἰηῦ Ναζορηναί ἦλθες ἡμᾶς ὧδε
ἀπολέσαι  οἶδά σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τοῦ Θῦ 
35  καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰης λέγων
φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ' αὐτοῦ καὶ
ῤεῖψας αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς [.] μέσον

ἀνακραύγασαν τε
ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
μηδὲν βλάψας αὐτόν  36  καὶ ἐγένετο
θάμβος  μέγας ἐπὶ πάντας καὶ
συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες
τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ
καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις
πνεύμασιν καὶ ἐξέρχονται  37  καὶ ἐξῆλθεν
ἡ ἀκοὴ περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς
περιχώρου  38  ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς
ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδραίου
πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν κατεχομένη
πυρετῷ μεγάλῳ καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν
περὶ αὐτῆς  39  καὶ ἐπισταθεὶς ἐπάνω αὐτῆς
ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ καὶ ἀφῆκεν
αὐτήν παραχρῆμα ὥστε ἀναστᾶσαν
αὐτὴν διακονεῖν αὐτοῖς 40  δύσαντος  δὲ
τοῦ ἡλίου πάντες οἱ εἶχαν ἀσθενοῦντας
νόσοις ποικίλαις ἔφερον αὐτοὺς
πρὸς αὐτόν ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ [.] τὰς χεῖρας
ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς 
41  ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν
κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἶ
ὁ υἱὸς τοῦ Θῦ καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα
αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν αὐτὸν  [.] Χριστὸν  εἶναι 
42  γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν
ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἱ
ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν καὶ ἦλθον
ἕως αὐτοῦ καὶ ἐπεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ
πορεύεσθαι ἀπ' αὐτῶν  43  ὁ δὲ εἶπεν
 πρὸς αὐτοὺς ὅτι  δεῖ με καὶ εἰς τὰς
ἄλλας
  πόλεις εὐαγγελίσασθαί 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θῦ [,] εἰς τοῦτο γὰρ
ἀπεστάλην 44  καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς
συναγωγὰς τῆς Γαλιλαίας.