1 - in anno autem quintodecimo ducatus 
Tiberi Caesaris procurante
Pontio Pilato Iudaeae
quaterducatus Galilaeae
Herode,  Philippi autem fratris eius

quaterducatus Itureae
et Trachonitidis regionis
et Lysaniae Abillianetis
quaterducatus 2 su principe sacerdotum
Anna et Caipha factum est uerbum Dmi
ad Iohanen Zachariae filium
in deserto 3 et uenit in omnem
regionem Iordanis
praedicans baptisma paenitentiae
in remisionem peccatorum 4  sicut scriptum est
in libro uerborum Esaiae prophetae
uox clamantis in deserto
parate uiam Dmi rectas facite
semitas eius 5 omnis uallis
adinpleuitur   et omnis mons et collis
humiliab[itur] et erunt praua
in directum et aspra in uias
lenes 6 et uidebit omnis caro salutarem Dmi
7 dicebat autem qui egrediebantur
populi baptizari in conspectu eius
progenies uiperarum quis uobis
ostendit fugere a uentura
ira 8 facite ergo fructum dignum
paenitentiae et ne incipiatis
dicere in semet ipsis patrem habemus
Abraham dico enim uobis
quoniam potens est Ds de lapidibus istis
suscitare filios Abrahae 9 iam autem
securis ad radicem arborum
posita est omnis ergo arbor non faciens
fructum bonum exciditur et in
in ignem mittitur. 10 Et interrogauerunt
illum populi dicentes quid faciemus

ut salbi simus 11 respondens autem
dixit illis qui habet duas tunicas
det non habentei • et qui habet
escas similiter faciat
12 uenerunt autem et publicani
similiter baptizari
et dixerunt ad eum magister
quid faciamus ut salbi simus
13 ad ille dixit illis nihil amplius
exigatis aduersus quod praeceptum uobis
est agere 14  interrogauerunt autem et
milites dicentes quid faciemus
at salbi simus ad ille dixit illis
neminem concusseritis neque
calumniaueritis et sufficientes estote
stipendiis uestris 15 expectantes autem
populo et cogitantium omnium
in cordibus suis de Iohane
ne forte ipse esset Xps 16  conoscens
intellectum. eorum dixit ego
baptizo in aqua in paenitentiam qui autem
uenit fortior me est
cuius non sum dignus solbere corregiam
calciamenti ipse uos
baptizabit in spirito sancto et igni
17 cuius uentilabrum in manu eius
et purgabit aream
et quidem triticum congregabit
in repositionem paleam autem conburet
igni inextintibili 18 multa quidem et alia
consolans euangelizabat populum
19 Herodes autem quaterducatus cum argueretur
ab eo de Herodiade
uxore fratris sui et de

omnibus quibus fecit malis
Herodes 20 adiecit et hoc
in omnibus inclusit Iohanen in carcare
21 factum est autem cum baptizatus esset omnis
populus et Ihu baptizato et
orante aperiri
caelum 22 et descendere Spm
Sanctum corporali figura quasi columbam
in eum et uocem de caelo
factam filius meus es tu ego hodie
genui te 23 erat autem Ihs quasi annorum xxx •
incipiens ut uidebatur esse
filius   Iwshf  Ioseph
qui fuit        Iacob
qui fuit       Matthan
qui fuit        Eleazar
qui fuit        Eliud
qui fuit        Iachin.
qui fuit        Sadoc
qui fuit        Azor
qui fuit        Eliacim
qui fuit       Abiud
qui fuit        Zorobabel
qni fuit        Salathiel
qui fuit        Iechoniae
qui fuit        Ioacim
qui fuit        Eliacim
qui fuit        Iosia
qui fuit       Amos
qui fuit        Manasse
qui fuit        Ezecia
qui fuit        Achas
qui fuit        Ioathan
qui fuit         Ezecia
qui fuit        Amasiu
qui fuit        Ioas
qui fuit        Ochoziae
qui fuit        Ioram
qui fuit        Iusafad
qui fuit        Asaph
qui fuit        Abiud
qui fuit        Roboam
qui fuit        Solomon
31 qui fuit   Dauid 
32 qui fuit   Iesse 
qui fuit        obed
qui fuit        Boos
qui fuit        Salomon
qui fuit        Naasson
33 qui fuit   Aminadab 
qui fuit        Aram
qui fuit        Asron
qui fuit        Fares
qui fuit        Iuda
34 qui fuit   Iacob 
qui fuit        Isac
qui fuit        Abraham
qui fuit        Thara,
qui fuit        Nachor
35 quifuit    Seruc 
qui fuit         Ragau
qui fuit         Phalec
qui fuit         Eber
qui fuit         Sala
36 qui fuit    Arphaxad 
qui fuit         Sem
qui. fuit        Noe
qui fuit         Lamech
37 qui fuit    Mathusala 
qui fuit         Aenox
qui fuit         Iared
qui fuit         Maleleel
qui fuit         Ainan
38 qui fuit   Aenos
qui fuit         Seth
qui fuit        Adam
qui fuit         Dei


KATA ΛΟΥΚΑΝ III, Codex Bezae Cantabrigiensis
1 - ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας
Τιβερίου Καίσαρος ἐπιτροπεύοντος
Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας
[καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας]
Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ

τετραρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας (bis)
καὶ τραχωνίτιδος χώρας
καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιλλιανῆς
τετραρχοῦντος 2 ἐπὶ ἀρχιερέως
Ἅννα καὶ Καΐφα ἐγένετο ῤῆμα Θῦ
ἐπὶ Ἰωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν
ἐν τῇ ἐρήμῳ 3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν
τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 4 ὡς γέγραπται
ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυ εὐθείας ποιεῖτε
τὰς τρίβους ὑμῶν 5 πᾶσα φάραγξ
πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς
ταπεινωθήσεται καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ
εἰς εὐθείας καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς
λείας 6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον Κυ
7 ἔλεγεν δὲ τοῖς ἐκπορευομένοις
ὄχλοις βαπτισθῆναι ἐνώπιον αὐτοῦ
γεννήματα ἐχιδνῶν τίςὑμῖν
ὑπέδειξεν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης
ὀργῆς 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον
τῆς μετανοίας καὶ μὴ ἄρξησθε
λέγειν [.]αυτοῖς , πατέρα ἔχομεν
τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν
ὅτι δύναται ὁ Θς ἐκ τῶν λίθων τούτων
ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ 9 ἤδη δὲ [.]
ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῤίζαν τῶν δένδρων
κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν
καρποὺς καλοὺς ἐκκόπτεται καὶ εἰς
πῦρ βάλλεται 10 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν
οἱ ὄχλοι λέγοντες τί [.] ποιήσωμεν ;

ἵνα σωθῶμεν; 11 ἀποκριθεὶς δὲ
λέγει αὐτοῖς ὁ ἔχων δύο χιτῶνας
μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι καὶ ὁ ἔχων
βρώματα ὁμοίως ποιείτω
12 ἦλθον τε καὶ τελῶναι
ὁμοίως
βαπτισθῆναι
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν, διδάσκαλε
τί ποιήσωμεν ἵνα σωθῶμεν;
13 ὁ δὲ εἶπεν [.] αὐτοῖς, μηδὲν πλέον
πράσσετε παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν
πράσσειν 14 ἐπηρώτησαν δὲ [,] καὶ
στρατευόμενοι λέγοντες τί ποιήσωμεν
ἵνα σωθῶμεν; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
μηδένα διασείσητε μηδὲ
συκοφαντήσητε καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς
ὀψωνίοις ὑμῶν 15 προσδοκῶντος δὲ
τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ [.] Ἰωάνου
μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χρς 16 ἐπιγνοὺς
τὰ διανοήματα αὐτῶν εἶπεν,
ἐγὼ [.] ὑμᾶς
βαπτίζωἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν, δὲ
ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἔστιν
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα
τοῦ ὑποδήματος [,] αὐτὸς ὑμᾶς
βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί
17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ
καὶ τὸν μὲν σῖτον συνάξει
εἰς [.] ἀποθήκην [.] τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει
πυρὶ ἀσβέστῳ 18 πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα
παραίνων εὐηνγελίζετο τὸν λαόν
19 ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης ἐλεγχόμενος
ὑπ' αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς
γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ

πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν
ὁ Ἡρῴδης 20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο
ἐπὶ πᾶσιν[.] ἐνέκλισε τὸν Ἰωάνην ἐν φυλακῇ
21 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα
τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ ,
καὶ προσευχομένου, ἀνοιχθῆναι τὸν
οὐρανὸν 22 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα
τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν
εἰς αὐτόν καὶ φωνὴν ἐκ τοῡ οὐρανοῦ
γενέσθαι, [,] υἱός μουεἶ σὺ , ἐγὼ σήμερον
γεγέννηκά σε 23 [.] ἦν δὲ Ἰηςὡςἐτῶν -λ-
ἀρχόμενος ὡς ἐνομίζετο εἶναι
υἱός Ἰωσὴφ
τοῦ Ἰακὼβ
24 τοῦ Μαθθὰν
τοῦ Ἐλεάζαρ
τοῦ Ἐλιοὺδ
τοῦ Ἰαχεὶν
τοῦ Σαδὼκ
τοῦ Ἀζὼρ
τοῦ Ἐλιακὶμ
τοῦ Ἀβιοὺδ
25 τοῦ Ζοροβαβὲλ
τοῦ Σαλαθιὴλ
τοῦ Ἰεχονίου
τοῦ Ἰωακὶμ
τοῦἘλιακὶμ
26 τοῦ Ἰωσεία
τοῦ Ἀμὼς
τοῦ Μανασσῆ
τοῦ Ἑζεκεία
τοῦ Ἀχὰς
27 τοῦ Ἰωαθὰν
τοῦ Ὀζεία
τοῦ Ἀμασίου
τοῦ Ἰωὰς
τοῦὈχοζίου
28 τοῦ Ἰωρὰμ
τοῦ Ἰωσαφᾶδ
29 τοῦ Ἀσὰφ
τοῦ Ἀβιοὺδ
τοῦ Ῥοβοὰμ
τοῦ Σολομὼν[...]

31 τοῦ Δαυεὶδ
32 τοῦ Ἰεσσαὶ
τοῦ βὴλ
τοῦ Βόος
τοῦ Σαλμὼν
τοῦ Ναασσὼν
33 τοῦ Ἀμιναδὰβ
τοῦἈρὰμ
[.] τοῦ Ἁσρὼμ
τοῦ Φάρες
τοῦ Ἰούδα
34 τοῦ Ἰακὼβ
τοῦ Ἰσὰκ
τοῦ Ἀβραὰμ
τοῦ Θάρα
τοῦ Ναχὼρ
35 τοῦ Σεροὺχ
τοῦ Ῥαγαὺ
τοῦ Φάλεκ
τοῦ Ἔβερ
τοῦ Σαλὰ
36 [.] τοῦ Ἀρφαξὰδ
τοῦ Σὴμ
τοῦ Νῶε
τοῦ Λάμεκ
37 τοῦ Μαθουσαλὰ
τοῦ Ἑνὼχ
τοῦ Ἰάρεδ
τοῦ Μαλελεὴλ
τοῦ Καϊνὰν
38 τοῦ Ἐνὼς
τοῦ Σὴθ
τοῦ Ἀδὰμ
τοῦ Θῦ.