1 sabbati
mane diluculo
ueniebant ad monimentum adferentes
quae parauerunt et quidam cum illis
cogitabant autem intra se

quis utique reuolueret lapidem
2 uenientes autem inuenerunt lapidem
reuolutum a monumento
3 introeuntes autem non inuenerunt corpus
4 Et factum est dum aporiarentur
de eo ecce duo uiri adsisterunt
eis  in  amictu scoruscanti
5 in timore autem factae inclinauerunt
uultos suos in terra ad illi dixerunt ad eas
quid quaeritis uiuum cum mortuis
6 mementote autem quanta locutus est uobis
cum adhuc esset in Galilaea 7  quoniam oportet filius
hominis tradi in manus
hominum et crucifigi et tertia die
resurgere 8  et memoratae sunt
ueruorun eius 9 et reuersae
nuntiauerunt omnia haec illis undecim
et omnibus reliquis
10 Maria Magdalena et Ioana
et Maria Iacobi et ceterae cum eis
dicebant apostolos haec
11 et paruerunt in conspectu eorum quasi
derisus uerba haec et non credebant eis
12 - 13 Erant autem duo ab euntes ex eis
in ipsa die in castellum iter habentis
stadios sexaginta • ab Hierusalem
nomine Ulammaus
14 fabulabantur autem ad semetipsos
de omnibus quae contigerant horum
15 et factus est in eo fabulari eos
et conquerere et Ihs adpropians
simul ibat cum illis 16 oculi autem eorum
tenebantur ut non cognoscerent eum

17 ad ille dixit quae sunt ista uerba haec
quae conferitis
ad uos ambulantes tristes
18 respondens autem unus ex eis cui nomen Cleopas
dixit ad eum tu solus aduena es
in Hierusalem nescisti quae facta sunt in ca
in diebus istis 19 ad ille dixit ei quae
de Ihu Nazoreo qui fuit uir
propheta potens in uerbo et opera
in conspectu Dei omnis populi
20 sicut h.unc tradiderunt principes sacerdotu
et potentes nostri in iudicium
mortis et crucifixenmt eum
21 nos autem sperauimus quoniam ipse erat
qui incipiehat saluare israhel 
sed etiam et in omnibus istis
tertium diem hodie agit ex quo haec
facta sunt 22 sed et mulieres quaedam
seduxerunt nos factae
matutinae ad monumentum 23 et cum non
iuuenissent corpus eius uenerunt dicentes
uisionem angelorum uidisse
qui dicunt eum uiuere 24 et abierunt
quidam de his qui erant nobiscum
in moninentum et inuenermit sic
sicut dixerunt mulieres illum autem
non uidimus 25 ad ille dixit ad eos
o insensati et tardi corde in omnibus
quibus locuti sunt profetae
26 quoniam haec oportebat pati Xpm
etintroire in gloriam eius
27 et erat incipiens a Mosen • et omnium
propheetarum interpraetari
illis in scripturis de eo
28 et adpropiauerunt

in castellum ubi ibant
et ipse fecit se longius
abire 29 et coxerunt eum dicentes
mane nobiscum quia ad uesperum
declinauit dies et introibit
manere cum eis 30 et factum est
cum recubuisset
accipiens panem benedixit
et dabat illis 31 accipientium autem
eorum panem ab eo
aperti sunt oculi eorum
et cognouerunt eum • et ipse non con
conparuit ab eis 32 ad illi dixerunt ad semetipsos
nonne cor nostrum erat coopertum
quo modo loquebat ur nobis in. uia
sicut aperiebat nobis scripturas
33 et surgentes contristati ipsa hora
reuersi sunt in Hierusalem et inuenerunt
congregatos illos • xi • et qui cum eis erant
34 dicentes quoniam. uere resurrexit
Dms et uisus est Simoni 35 et ipsi
narrabant quae in. uia. et quia cognotus est
eis in fractione panis 36 haec autem.
eorum loquentium. ipse stetit
in medio eorum ipsi autem 37 pauerunt
et timore tacti putabant fantasma
uidere 38 ad ille dixit illis quare conturbati estis
et ut quid in cogitationes
ascendunt in  cor uestrum
39 uidete manus meas et pedes meos
quia ego ipse sum palpate et uidete
quoniam Sps ossa non habet nec carnes
sicut et me uidetis habentem .[40].

41 adhuc autem non credent ibus eis
a gaudio et mirantium
dixit habetis aliquid manducare hic
42 et porrexerunt illi piscis assi
partem 43 et accipiens in couspectu.
eorum manducauit 44 et dixit eis
isti sermones mei quos locutus sum
ad uos cum essem uobiscum
quoniam oportet impleri onmia quae scripta sunt
m lege Moysei et prophetis
et psalmis de me tunc 45  adaperti sunt
eorum sensus ut intellegant scripturas
46 et dixit eis quia sic scriptum erat
Xpm pati et resurgere die tertia
47 et praedicari in nomine eius
paenitentiam • et remissionem peccatorum
super omnes gentes incipientium
ab Hierusalem • 48 et uos autem.
testes horum 49 et ego mitto
promissionem meam super uos
uos autem sedete in ciuitate usque dum
induamini uirtutem de alto
50 eduxit autem eos foras ad
Bethaniam lebans autem manus   
benedixit eos 51 et factum est     
cum benediceret eos        
discessit ab eis 52 et ipsi reuersi sunt
in Hierusalem cum gaudio magno
53 et erant semper in templo
laudantes Dm     

euang secund • Lucam explicit
incipit    euang secund Marcum


KATA LOUKAN XXIV Codex Bezae Cantabrigiensis

b


1 [.] Mιᾷ δὲ
τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως
ἤρχοντο ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι
ἃ ἡτοίμασαν [.] καὶ τινες σὺν αὐταῖς.
ἐλογίζοντο δὲ ἐν ἑαυταῖς

τίς ἄρα ἀποκυλίσει τὸν λίθον ;
2 ἐλθοῦσαι δὲ εὗρον  τὸν λίθον
ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,
3 εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα [...]
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς
περὶ αὐτου , [.] ἰδοὺ δύο ἄνδρες  ἐπέστησαν
αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ.
5 ἔμφόβοι δὲ γενόμεναι ἔκλειναν τὰ
πρόσωπα εἰς τὴν γῆν οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτάς,
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;  
6[....] μνήσθητε δὲ ὅσα ἐλάλησεν ὑμῖν
ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 7 [.] ὅτι δεῑ  τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου  παραδοθῆναι εἰς χεῖρας
ἀνθρώπων [.] καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν
ῥημάτων αὐτοῦ, 9 καὶ ὑποστρέψασαι
[.] ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα
καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς.
10 [..] Μαρία  ἡ Μαγδαληνὴ  καὶ Ἰωάννα
καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου: καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς
ἔλεγαν πρὸς αὐτοὺς, ἀποστόλους, ταῦτα.
11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν
ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.
12 [......] 13 ἦσαν δὲ δύο πορευόμενοι  ἐξ αὐτῶν
ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ  εἰς κώμην ἀπέχουσαν
σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλημήμ,
 ὀνόματι Οὐλαμμαοῦς,
14 [.] ὡμίλουν δὲ πρὸς ἑαυτοὺς 
περὶ πάντων [.] συμβεβηκότων τούτων.
15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς
καὶ συνζητεῖν καὶ ὁ Ἰης ἐγγίσας
συνεπορεύετο αὐτοῖς, 16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν
ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.

17 δὲ εἶπεν [..], Τίνες οἱ λόγοι
οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε
πρὸς ἑαυτοὺς περιπατοῦντες [..] σκυθρωποί; 
18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ᾧ ὄνομα Κλεοπᾶς
εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς
Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ
ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; 19 ὁ δὲ  εἶπεν αὐτῷ, Ποῖα;
[.] Τὰ περὶ Ἰηῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ
προφήτης δυνατὸς ἐν λόγῳ καὶ  ἔργῳ 
ἐνώπιον τοῦ Θῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
20 ὡς τοῦτον παρέδωκαν [.] οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα
θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἦν
ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ:
ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις
τρίτην [.] ἡμέραν σήμεραν ἄγει ἀφ' οὗ ταῦτα
γέγονεν. 22 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες [..]
ἐξέστησαν ἡμᾶς: γενόμεναι
ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον 23καὶ μὴ
εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι
[.] ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι,
οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 24 καὶ ἀπῆλθόν
τινες ἐκ τῶν σὺν ἡμῖν
ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως
ὡς   εἶπον αἱ γυναῖκες, αὐτὸν δὲ
οὐκ εἴδομεν. 25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ [..] ἐπὶ πᾶσιν
οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται:
26 ὅτι  ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χρν
καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;
27 καὶ  ἦν ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ [.] πάντων
τῶν προφητῶν ἐρμήνευειν
αὐτοῖς ἐν [.] ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ αὐτοῦ.
28  Καὶ ἤγγισαν

εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο,
καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρωτέρω
πορεύεσθαι. 29 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες,
Μεῖνον μεθ' ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν [.]
κέκλικεν [.] ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν
[.] μεῖναι μετ᾿ αὐτῶν. 30 καὶ ἐγένετο
ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν 
λαβὼν [.] ἄρτον ηὐλόγησεν
καὶ [.] προσεδίδου αὐτοῖς: 31 λαβόντων δὲ
αὐτῶν τὸν ἄρτον ἀπ᾿ αὐτοῦ
ἠνύγησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν
καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν: καὶ αὐτὸς ἄφαντος
ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν. 32 οἱ δὲ εἶπον πρὸς ἑαυτούς,
Οὐχὶ ἡ καρδία ἦν ἡμῶν κεκαλυμμένη [..]
ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ,
ὡς ἤνυγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 33 καὶ ἀναστάντες λυπούμενοι αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον
ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,
34 λέγοντες ὅτι ὄντως ἠγέρθη
ὁ Κς καὶ ὤφθη Σίμωνι. 35 καὶ αὐτοὶ
ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅτι ἐγνώσθη
αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 36 Ταῦτα δὲ
αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἐστάθη
ἐν μέσῳ αὐτῶν [....]. 37 αὐτοὶ δὲ  πτοηθέντες
καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν φάντασμα
θεωρεῖν. 38 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγμένοι
ἐστέ, καὶ ἱνα τί διαλογισμοὶ
ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν;
39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου
ὅτι ἐγώ  αὐτός εἰμι: ψηλαφήσατέ [.] καὶ ἴδετε,
τὸ πνεῦμα ὀστέα οὐκ ἔχει καὶ σάρκας 
καθὼς ἐμὲ  βλέπετε ἔχοντα.

40 [......] 41ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν
ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων
εἶπεν [.], Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;
42 καὶ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ
μέρος: 43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον
αὐτῶν ἔφαγεν. 44 καὶ εἶπεν  αὐτοῖς
Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα
πρὸς ὑμᾶς ἐν ᾧ ἤμην σὺν ὑμῖν,
ὅτι δεῖ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα
ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ [.] προφήταις
καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45 τότε διήνοιξεν
αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς.
46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτως γέγραπται  τὸν
Χρν παθεῖν καὶ ἀναστῆναι [.] τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
47 καὶ κμρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
ὡς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ἀρξαμένων
ἀπὸ Ἰερουσαλήμ: 48 καὶ ὑμεῖς δὲ
μάρτυρες τούτων. 49 καὶ  ἐγὼ ἀποστέλλω
τὴν ἐπαγγελίαν [..] μου ἐφ' ὑμᾶς:
ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως ὅτου
ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους .
50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔξω [.] πρὸς
Βηθανίαν, ἐπάρας δὲ τὰς χεῖρας [.]
εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ ἐγένετο
ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς
ἀπέστη ἀπ' αὐτῶν [....] 52 καὶ αὐτοὶ [..] ὑπέστρεψαν
εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης,
53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ
αἰνοῦντες τὸν Θν.

Eὐαγγέλιον κατὰ
ΛΟΥΚΑΝ ἐπλήρωθη, ἄρχεται κατὰ ΜΑΡΚΟΝ