1 - Uenerunt autem quidam
eodem tempore adnuniantes ei
de Galilaeis quorum sanguinem
Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum
2 Et respondens Ihs dixit eis
putatis quia isti Galilaei prae omnes
Galilaeos fuerunt peccatores
quoniam haec passi sunt 3 non dico uobis
sed si non paenitentiam egeritis omnes
similiter peribitis 4  aut illi decem
et octo super quos cecidit turris in Siloam

et occidit eos putatis quoniam
debitores fuerunt prae omnes
homines qui inhabitant Hierusalem 5 non.
dico autem uobis quod sin penitueritis
omnis similiter peribitis
6 dicebat autem hanc parabolam ficulneam
quidam habebat plantatam in
uinea sua et uenit quaerens
fructum in ea et non inueniens
7 dixit ad uineae cultorem ecce
anni tres ex quo uenio quaerens fructum
in ficulnea hac et non inuenio
adfers securem praecide eam 
ut quid et terram occupat  8 ad ille
respondens dixit illi Dme dimitte illam
adhuc hunc annum usque quo
fodiam circa illam et mittam qualum
stercoris 9 et si quidem fecerit fructum
si quominus in futurum euellis eam
10 Erat autem docens in una de synagogis
sabbato 11 et ecce mulier in mfirmitate erat
sps annos xuiii • et erat incumbens et
non poterat se erigere in
totum 12  uidens autem eam Ihs dixit
illi mulier dimissa es ab
infirmitate tua 13  et inposuit
manus ei et confestim erecta est
et honorificabat Dm  14 respondens autem
archisynagogus indiguans dicebat
populo quia sabbato curauit
Ihs sex dies sunt in quibus oportet curari
in his ergo uenientes curamini
et non die sabbat

15 respondit autem ei Dms et dixit hypocrita
unusquisque uestrum die sabbati non soluet
bouem suum aut asinum a
praesepio et ducens adaquat 16 hanc autem
filiam Abrahae cum esset quam ligauit
satanas ecce anni • xuiii •
non oportebat solui
a uinculo hoc die
sabbati 17 et confundebantur
aduersarii eius et omnis populus
gaudebat in omnibus quibus uidebant
mirabilibus ab eo fieri
18 dicebat ergo cui simile est regnum
dei et cui similabo illut
19 simile est grano sinapis quo
accepto homo misit in hortum
suum et creuit et facta est arbor
et uolatilia caeli habitauerunt
sub ramos eius 20 aut cui simile
est regnum Dei et cui similabo
illut 21 simile est fermento quod accipiens
mulier abscondit in farinae mensuras tris
usque quo fermentatum est totum 22  et circuibat
per ciuitates et castella docens
et iter faciens in Hierusalem
23 dixit autem ei quidam Dme
si pauci sunt qui saluantur
ad ille respondens dixit 24 certamini
introire per angustam ianuam
quoniam multi dico uobis quaerent
introire et non inuenient 25 ex quo
pater familias introierit et
cluserit osteum et incipientis
foris stare et pulsare dicentes
Dme Dme aperi nobis et respondens

dicet VOBIS NeSCIO vos unde eSTIS 
26 Tunc INCIPIETIS DICERE DOMIMe MANDUCAVIMuS 
in CONSPECTO TUO et bibimus ET IN 
PLATleis nostris docuisti
27   et dicet  DICO VOBIS numquAM VIDI  

VOS Recedite A ME OMNES  
OPERARI INIQUITATIS 28  ibi erit plORATUS 
et stridOR DENTIUM Cum  
videritis ABRAAM ET isac et Iacob 
et OMMeS prOPHETAS IN regno  
Dei VOS AuTEM EICI FORAS 
29 et venient  AB ORTENTe ET OCCIDENTE(M) 
et ab aQUILONE ET AuSTRO eT RECuMBENT  
in regno DEi 30   et ecce sunt  
NOVISSIMI qui erunt PRIMI et suNT  
PRIMI qui erunt novISSiMI 
31 in ipsa hora accesserunt illi QUiDAM  
PHARISAEORUM DICENTES EXI  
et uADE HINC QUIA HERODES  
quAERET TE OCCIDERE  ET 32   DIXIT ILLIS 
ABEUNTES DICITE VULPI HUIC 
ECCE EICIO daemonIA 
ET SAniTAtes PERFICIO HODIE  
ET CRAS ET TERTIA PERFICIOR 
33 VERUMTAMEN OPORTet me  HODIe et CRAS 
ET VENTURA ABIRE 
Quia non OPORTET PERIRE PROPHETAM 
EXTRA HIERUSALEM 34  HIERUSALEM HIERUSALEM   
QuAE OCCIDIS PROPHetaS ET 
LAPIDAS MISSOS ad TE 
QuotienS volui congregare FILIOS TUOS

QUEM AD MODuM gallina pullos suos
Sub alas suAS ET NOLuISTIS 35  ECCE

dimittetur uobis domus ues deserta
dico autem uobis non me uidebitis donec ueniat
ut dicatis benedictus qui uenit
in nomine Dmi


KATA LOUKAN XIΙI Codex Bezae Cantabrigiensis

b


1 - Παρῆσαν δέ τινες
[.] αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ
περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα
Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.
2 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰης εἶπεν αὐτοῖς,
Δοκεῖτε ὅτι οὗτοι οἱ Γαλιλαῖοι παρὰ πάντας
τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο ἁμαρτωλοὶ ,
ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 3 οὐχί, λέγω ὑμῖν,
ἀλλὰ ἐὰν μὴ μετανοήσητε πάντες
ὁμοίως ἀπολεῖσθε. 4 ἢ ἐκεῖνοι οἱ δεκα
οκτὼ ἐφ' οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος [.] τοῦ Σιλωὰμ

καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι [.]
ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς
ἀνθρώπους τοὺς ἐνοικοῦντας Ἰερουσαλήμ;
5 οὐχί, λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι  ἐὰν μὴ μετανοήσητε
πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
6 Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν: Συκῆν
τις εἶχεν πεφυτευμένην ἐν τῷ
ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν
καρπὸν ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ μὴ εὑρών.
7  εἶπεν [.] πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ
ἔτη τρία ἀφ' οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν
ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω.
φέρε τὴν ἀξείνην ἔκκοψον [.] αὐτήν:
ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; 8 ὁ δὲ
ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν
ἔτι τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν, ἕως ὅτου
σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόφινον
κορπρίων: 9 καὶ ἐὰν μὲν ποιήσῃ καρπὸν
 εἰ δὲ μή γε, εἰς τὸ μέλλον ἐκκόψεις αὐτήν.
10 ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν
[..] σαββτῳ. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἐν ἀσθενεία ἦν
Πνς 
ἔτη  -ιη - , καὶ ἦν συνκά[μ]πτουσα καὶ
μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ
παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς [..] εἶπεν
αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι ἀπὸ τῆς
ἀσθενείας σου, 13 καὶ ἐπέθηκεν τὰς
χεῖρας αὐτῇ: καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη,
καὶ ἐδόξαζεν τὸν Θν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ
ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ἔλεγεν
τῷ ὄχλῳ ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν
[.]Ἰησοῦς,[.]Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι:
ἐν ταὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε
καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.

15 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ Ἰης καὶ εἶπεν, Ὑποκριτά,
ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει
τὸν βοῦν αὐτοῦ καὶ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς
φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύτην
δὲ θυγατέρα τοῦ Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν
ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ -ιη-,
οὐκ ἔδει λυθῆναι
ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ
σαββάτου; 1 7 καὶ [..] κατῃσχύνθησαν [.] οἱ
ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
ἔχαιρεν ἐν πᾶσιν οἷς ἐθεώρουν 
ἐνδόξοις ὑπ' αὐτοῦ [.] γινομένοις.
18Ἔλεγεν δὲ, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
τοῦ Θῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;
19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν
λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς τὸν κῆπον
αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο [.] δένδρον,
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσαν
ὐπὸ τοὺς κλάδους αὐτοῦ. 20 τίνι ὁμοία
ἐστίν
ἡ βασιλεία τοῦ Θῦ , καὶ τίνι ὁμοιώσω
αὐτήν;  21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα
γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία
ἕως οὗ ζυμώθη ὅλον. 22 Καὶ διεπορεύετο
κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων
καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱερουσαλήμ.
23 εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κε,
εἰ ὀλίγοι εἰσιν οἱ σῳζόμενοι;
ὁ δὲ ἀποκριθείς εἶπεν[..], 24 Ἀγωνίζεσθε
εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας,
ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν
εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἐυρήσουσιν. 25 ἀφ' ὅτου 
ἂν ὁ οἰκοδεσπότης  εἰσέλθη καὶ
ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε
ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν [.] λέγοντες,
Κε Κε, ἄνοιξον ἡμῖν: καὶ ἀποκριθεὶς

ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.
26 τότε ἄρξησθε λέγειν, Κε ἐφάγομεν
ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς
πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας:
27 καὶ ἐρεῖ, λέγω ὑμῖν, οὐδέποτε εἶδον
ὑμᾶς
 : ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ, πάντες
ἐργάται ἀνομίας. 28 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν
ὄψεσθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσκ καὶ Ἰακὼβ καὶ
πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ
τοῦ Θῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.
29 καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν
καὶ [.] βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θῦ. 30 καὶ ἰδοὺ εἰσὶν
ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν
πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.
31Ἐν ταὐτῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν αὐτῷ τινες
τῶν Φαρισαίων  λέγοντες , Ἔξελθε
καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης
ζήτει σε ἀποκτεῖναι. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ,
Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια
καὶ ἰάσεις ἀποτελοῦμαι σήμερον
καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.
33 πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ τῇ αὔριον
καὶ τῇ ἐρχομένῃ πορεύεσθαι,
ὅτι οὐκ ἐνδέχεται [.] ἀπολέσθαι πρό[σ]την
ἔξω Ἰερουσαλήμ. 34Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ,
ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ
λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν,
ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου
ὃν τρόπον ὄρνις τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς
πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 35 ἰδοὺ

ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.
λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ με ἴδητέ ἕως [.] ἤξει
ὅτε
εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
ἐν ὀνόματι Κυ.