f1 Regressus uero ab Athenis
uenit in Corinthum

2 et cum inuenissent quemdam Iudaeum
nomine Acylam Pontium nomine
recens uenisse ab Italia
et Priscillam uxorem eius
eo quod praecepisset Claudius
discedere onmes Iudaeos ex urbem
qui et demorati sunt in Achaiam
accessit ad eos Paulus
3 et propter artificium
manebat apud eos et operabatur
4 ingressus autem in synagogam.
per omne sabbatum disputabat
et interponens nomen Dni Ihu
et persuadebat non solos Iudaeos
sed et Graecos
5 ut uero aduenerunt in Macedonia
Silas et Timotheus instabant sermoni
Paulus testificabatur Iudaeia
esse Xpm Dnm Ihm
6 multoque uerbo facto
et scripturis disputantibus
resistentibus autem eis
et blasphemantibus
excutiens Paulus uestimenta sua
dixit ad eos
sanguinem uestrum super caput uestrum
mundus ego a bobis
nunc ad gentes uado
7 et cum recessisset ab Acyla
introibit in domum cuiusdam
nomine iusti colentis Dm
cuius domus erat confinis synagogae
8 Uero archisynagogus Crispus

credidit in Dno
cum tota domo sua
et milti Corinthiorum
audientes credebant
et baptizabantur credentes in Do
per nomen Dni nostri Ihu Xpi
9 Dixit autem Dns per uisum Paulo per noctem
ne timeas sed loquere et ne tacueris .
10 quoniam ego sum tecum
et nemo adgreditur te ut malefaciat tibi
quoniam populus est mihi multus in ciuitate hac
11 et consedit in Corintho
anno et mensibus sex
docens penes ipsos ueruum Di
12 Cumque Gallio procunsol essed Achaie
inruerunt unanimiter
Iudaei conloquentes
inter semetipsos de Paulo
et inponentes manum
ad duxerunt eum ad tribunal
13 clamantes et dicentes
quia contra legem hic persuadet
hominibus colere Dm
14 Incipiente autem Paulo aperire os
dixit Gallio ad Iudaeos
si quidem esset iniuria
aut falsum sub dolum
o uiri Iudaei cum ratione
forsitam paterer uos
15 si autem questio est de uerbo et Hominibus
et legem quae secundum uos est uideritis ipsi
iudex horum ego nolo esse
et abiecit eos a tribunal

17 adpraehendentes eum omnes Graeci
cum Sosthenen archisynagogum
caedebant ante tribunal
tunc Gallio fingebat eum non uidere
18 Uero Paulus adhuc memoratus dies plurimos
fratribus ualefecit
nauigauit in Syriam
ct cum ipso Priscilla et Aquila
tonso capite in Cenchris
habebebat enim orationem
19 deuenerunt Ephesum
et sequenti sabbato illos reliquerunt ibi
ipsc uero ingressus in synagogam
disputabat Iudaeis
20 rogantibusque eis longiore tempore
manere cum eis non adnuit
21 sed cum salutasset eos et dixit
oportet me sollemnem diem aduenientem
facere Hierosolymis iter et reuerti ad uos
Do uolente redie ab Epheso
22 et descendit Caesaream
et cum ascedisset et salutasset eccleniam
descendit in Antiochiam
23 et cum fecissent tempus quo dam
pexiuit pergrediens ex ordine
Galatiam regionem et Phrygiam
confirmans omnes discipulos
24 Iudaeus autem qui dam nomine Apollonius,
natione Alexandrinus uir disertus
deuenit Ephesum.
potens in scripturis
25 hic erat doctus in Patria uerbum Dni
et ferbens Spu eloquebatur et docebat

diligenter de Ihu
sciens solum baptisma Iohannis
26 adque hic coepit cum fiducia loqui in synagoga
Et cum audissent eum Aquilas et Priscilla
adprehenderunt eum
et diligentius ei exposuerunt uiam
in Aephesum autem exeuntes
quidam Corinthii et audierunt eum
hortantes transire cum ipsis
in patria ipsorum
27 redeunte autem eo
Ephesi scripserunt qui sunt in Corintho discipulis
quo modo exciperenthunc uirum
qui cum. exibit in Achaiam.
multum contulit in ecclesias
28 fortiter enim Iudaeos conuincebat
publicae disputante
et ostendens per scripturas Ihm esse Xpm.


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ XVIΙI Codex Bezae Cantabrigiensis
1 - [..]ἀναχωρήσας δὲ [..] ἀπὸ τῶν Ἀθηνῶν
ἦλθεν εἰς Κόρινθον·

2 καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον
ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει,
προσφάτως ἐληλυθ[ότ]α ἀπὸ τῆς Ἰταλίας,
καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ,
διὰ τὸ τεταχέναι Κλαύδιον
χωρίζεσθαι πάντας [.] Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ρώμης,
οἳ κὲ κατῴκησαν εἰς τήν ᾿Αχαίαν .
προσῆλθεν αὐτ ὁ Παῦλος,
3 καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον [.]
ἔμενεν πρὸς αὐτούς καὶ ργάζετο· [....].
4 εἰσπορευόμενος δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν
κατὰ πᾶν σάββατον διελέγετο,
καὶ ἐντιθεὶς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
καὶ
ἔπειθέν δὲ οὐ μόνον Ἰουδαίους
ἀλλὰ καὶ Ἕλληνας.
5 Παρεγένοντο δὲ [.] ἀπὸ τῆς Μακεδονίας [.]
τότε Σίλας καὶ [.] Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ
[.] Παῦλος διαμαρτυρούμενος τοῖς Ἰουδαίοις
εἶναι τὸν Χριστόν ΚύριονἸησοῦν.
6 πολλοῦ δὲ λόγου γινομένου
καὶ γραφῶν διερμηνευομένων

[ἀν]τιτασσομένων δὲ αὐτῶν
καὶ βλασφημούντων
ἐκτιναξάμενος ὁ Παῦλος τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
εἶπεν πρὸς αὐτούς ·
Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν·
καθαρὸς ἐγώ ἀ[φ᾿ ὑμῶ]ν
[.] νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύομαι.
7 [.] μεταβὰς [δὲ ἀπὸ Ἀκύ]λα
ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὸν [οῖκο]ν τινὸς
ὀνόματος [.] Ἰούστου, σεβομένου τὸν Θεόν,
οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροοῦσα τῇ συναγωγῇ.
8 ὁ δὲ ἀρχισυνάγωγος Κρίσπος

ἐπίστευσεν εἰς τὸν Κύριον
σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ,
καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων
ἀκούοντες ἐπίστευον
καὶ ἐβαπτίζοντο πιστεύοντες τῷ θεῷ
διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

9 Εἶπε δὲ [.] Κύριος δι' ὁράματος τῷ Παύλῳ ἐν νυκτὶ·
Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιω[πή]σῃς,
10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ,
καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί [.] τοῦ κακῶσαί σε,
διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.
11 καὶ ἐκάθισεν ἐν Κορίνθῳ
ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ
διδάσκων [.] αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.
12 Γαλλίωνος τε ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Ἀχαΐας
κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν
οἱ Ἰουδαῖοι συνλαλήσαντες
μεθ' ἑαυτῶν ἐπὶ
τὸν Παύλον,
καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας
ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα,
13 καταβοῶντες καὶ λέγοντες
ὅτι παρὰ τὸν νόμον οὗτος ἀναπείθει
τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν Θεόν.
14 μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα
εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους·
Εἰ μὲν οὖν ἦν ἀδίκημά τι
ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν,
ἄνδρες Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν
νεσχόμην ὑμῶν·
15 εἰ δὲ ζητήμα ἔχετε περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων
καὶ νόμου τοῦ καθ' ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί·
κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ θέλω εἶναι.
16 καὶ ἀπήλυσεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος.

17 ἀπολαβόμενοι δὲ πάντες οἱ Ἕλληνες
Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον
ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος·
τ[ὸτε οὐδὲν τούτων τ]ῷ Γαλλίω[νι ἔμελ]εν.
18 Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς,
τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος
ἔπλευσεν εἰς τὴν Συρίαν,
καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας,
κειράμενος τὴν κεφαλήν ἐν Κεγχρεαῖς·
εἶχεν γὰρ προσεὐχήν.
19 κατάντησας δὲ εἰς Ἔφεσον,
καὶ τῷ ἐπιόντι σαββάτῳ ἐκείνους κατέλιπεν ἐκεῖ
αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν
διελέγετο τοῖς Ἰουδαίοις.
20 ἐρωτώντων τε αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον
μεῖναι παρ' αὐτοῖς οὐκ ἐπένευσεν,
21 ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών·
Δεῖ δὲ πάντως τὴν ἑορτὴν ἡμέραν [.] ἐρχομένην
ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα,
πάλιν δὲ ἀνα[κάμψ]ω πρὸς ὑμᾶς
τοῦ Θεοῦ θέλοντος ἀνήχθη ἀπὸ τοῦ Ἐφέσου,
22 καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν,
καὶ ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν
κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν,
23 καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ
ἐξῆλθεν διερχόμενος καθεξῆς
τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν,
καὶ ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς.
24 Ἰουδαῖος δέ τις ὀνόματι Ἀπολλώνιος ,
γένει
Ἀλεξανδρεὺς, ἀνὴρ λόγιος,
κατήντησεν εἰς Ἔφεσον,
δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς.
25 ὃς ἦν κατηχημένος ἐν τῇ πατρίδι
τὸν λόγον
τοῦ Κυρίου,
καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἀπελάλει καὶ ἐδίδασκεν

ἀκριβῶς τὰ περὶ Ἰησοῦ,
ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάνου·
26 τός [.] ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν [.] συναγωγῇ.
καὶ ἀκούσαντος αὐτοῦ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα
προσελάβοντο αὐτὸν
καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθοντο τὴν ὁδὸν [..].
27 ἐν δὲ τῇ Ἐφέσῳ ἐπιδημοῦντες
τινες Κορίνθιοι καὶ ἀκούσαντες αὐτοῦ
παρεκάλουν διελθεῖν σὺν αὐτοῖς
εἰς τὴν πατρίδα αὐτῶν
συνκατανεύσαντος δὲ αὐτοῦ

οἱ Ἐφέσιοι ἔγραψαν τοῖς ἐν Κορίνθῳ μαθηταῖς
ὅπως ἀποδέξωνται τὸν ἄνδρα
ὃς ἐπιδημήσας εἰς τὴν Ἀχαίαν
πολὺν συνεβάλλετο ἐν ταῖς ἐκκλησίαις .
28 εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο
δημοσίᾳ διαλεγόμενος
καὶ
ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν
τὸν Ἰησοῦν εἶναι Χριστὸν. .