f


1 - et quidam cum aduenissent
a Iudaea docebant fratres
quia non circumcisi fueritis
et more Moysi ambulaueritis
non potestes salui fieri
2 facta ergo seditione
et questione non modica
a Paulo et Barnaba ad eos
dicebat autem Paulus manere sic
sicut crediderunt
qui autem uenerunt ab Hierusalem
statuerunt eis Paulo et Barnabae
et quos dam alios ascendere
apostolos et presbyteros
in Hierusalem ut iudicent super eos
de questione hanc
3 illi qui dem praemissi
ab ecclesia regrediebantur
Phoenicem et Samariam

exponentes reuersionem gentium
et efficiebat gaudium magnum
omnibus fratribus
4 cum peruenissent autem Hierusalern
excepti sunt mirae ab ecclesia
et apostolis et presbyteris
renuntiauerunt quanta fecit Ds cum illis
qui autem praeceperunt eis
ascendere ad praesbyteros
5 surrexerunt dicentes quidam
de heresim pharisaeorum
crediderunt quia oportet circumcidi eos
praecipiendum quae serbari legem Moysi
6 Conuenerunt autem apostoli et praesbyteri
uidere de sermone hoc
7 et cum multa altercatio fieret
surrexit in Spo Petrus
et dixit ad eos
uiri fratres uos scitia
quia a diebus antiquis
in nobis Ds elegit per os meum
audire gentes uerbum euangelii
8 et credere • qui autem corda nobit Ds
testimonium perhibuit eis
dedit super eos Spm Sanctum
sicut et nobis
9 et nihil discreuit
inter nos et ipsos
fidei emundatis cordibus eorum
10 nunc ergo quid temptatis Dm
inponere iugum super ceruices discipulorum
quod ne quae patres nostri
ne que nos potuimus baiolare

11 sed per gratiam Dni Ihu Xpi
credimus salbi fieri
quemadmodum et illi
12 desponentes autem presbyteros
quae a Petro dicebantur
sileuitque omnis multitudo
et audiebant Bamabam et Paulum.
exponentes quanta fecerit Ds
signa et prodigia in gentibus per ipsos
13 Postquam autem hii silerunt
surgens Iacobus dixit
uiri fratres audite me
14 Symeon exposuit quemadmodum primum Ds
prospexit accipere ex gentibus populum
nomini suo 15 et sic consonat
sermones prophetarum sicut scriptum est
16 post haec autem conuertar
et aedificabo tabernaculum Dauid
quod cecidit et quae dimolita sunt eius
raeaedificabo et erigam illud
17 et exquiram residui
hominum Dm et omnes gentes
super ipsos inuocatum est nomen meum
super ipsos dicit Dns faciens haec
18 Notum a saeculo est Dno opus ipsius
19 propterquod ego iudico non sumus molesti
his qui de gentibus conuertuntur ad Dm
20 sed praecipere eis ut abstineant
a contaminationibus simulacrorum
et stupris et sanguimem
21 et quae uolunt non fieri sibi
aliis ne faciatis
Moyses enim ex progeniebus antiquis

per ciuitates habet qui eum praedicant
habent in synagogis
per omne sabbatum ut legatur
22 tunc uisum est apostolis
et presbyteris cum tota ecclesia
electos uiros ut ex eis mitterent
in Antiochiam cum Paulo et Bamaba
Iudas qui uocatur Barabbas et Silan
uiros principales ad fratribus
23 scripserunt epistulam per manus suas
continentem haec
apostoli et presbyteri fratres
hiis qui sunt per Antiochiam
et Syriam et Ciliciam
qui sunt ex gentibus fratribus salutem
24 quoniam audiuimus quod quidam ex nobis
exeuntes perturbaberunt uos uerbis
destruentes animas uestras
quibus non iniunximus
25 uisum est nobis constitutis pariter
electos uiros mittere ad uos
cum dilectissimis nostris
26 Bamaba et Paulo hominibus
qui tradiderunt anim suam.
propter nomen Dni nostri Ihu Xpi
in omni temptationi
27 misimus ergo Iudam et Silan.
et ipsos uerbo adnuntiantes haec
28 uisum est enim sancto Spui et nobis
nihil amplius ponere uobis honeris
praeter haec quae necesse est
29 abstinere sacrificatis
et sanguine et stupris

et quaecumque non uultis uobis fieri
alii ne feceritis
a quibus conuersantes uos ipsos
bene agitis ferentes
in Santo Spo ualete
30 illi quidem dismissi in diebus paucis
peruenerunt Antiochiam
et cum collegissent multitudinem
tradiderunt epistulam
31 et cum legissent gauisi sunt super hanc orationem
32 Iudas quoque et Silas etiam ipsi prophetae
cum essent pleni Spo Sancto
sermoni exhortati sunt fratres
et perconfirmati sunt
33 cum fecissent autem tempus
dismissi sunt cum pace a fratribus
ad ipsos qui miserant eos
34 placuit autem Sileae sustinere eos
solus autem Iudas profectus est
35 Paulus uero et Bamabas
demorabantur Antiochia
docentes et euangelizantes
et cum aliis multis uerbum Dni
36 et post aliquos dies
ait Paulus ad Bamaban
reuersique uisitemus fratres
per omnem ciuitatem penes quos adnuntiabimus
uerbum Dni quomodo habeat
37 Barnabas uero uolebat
adsumere Iohannen
qui cognominatur Marcus
38 Paulus autem nolebat dicens hiis
qui discesserunt ab eis a Pamphylia

et nec simul uenerunt ad opus
in quo missi erant
hunc non adsumerent secum
39 facta est autem discertatio
ita ut separarentur ab inuicem
Barnabas uero adsumpto Marco
nauigauerunt in Cyprum
Paulus autem suscepit Silan
exibit traditus gratia Dni a fratribus
41 pergrediebatur autem Syriam et Cilicia
confirmans ecclesias
tradens autem mandatum presbyterorum.
 


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ XV, Codex Bezae Cantabrigiensis
1 - Καί τινες κατελθόντες
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς
ὅτι Ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε
καὶ τῷ ἔθει [.] Μωσέως περιπατῆτε,
οὐ δύνασθε σωθῆναι.
2 γενομένης δὲ [.] ἐκτάσεως
καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης
τῷ Παύλῳ καὶ [.] Βαρνάβᾳ σὺν αὐτοῖς,
ἔλεγεν γὰρ ὁ Παῦλος μένειν οὕτως
καθὼς ἐπίστευσαν διϊσχυριζόμενος·
οἱ δὲ ἐληλυθότες ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ
παρήγγειλαν αὐτοῖς τῷ Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ
καὶ τισιν ἄλλοις ἀναβαίνειν

πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους
εἰς Ἰερουσαλὴμ ὅπως κριθῶσιν ἐπ' αὐτοῖς
περὶ τοῦ ζητήματος τούτου.
3 Οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο
τὴν τε Φοινίκην καὶ  τὴν Σαμάρειαν

ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν,
καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην
πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.
4 παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱερουσαλὴμ
παρεδέχθησαν μεγάλως ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας
καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων,
ἀπήγγείλαντες [.] ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν,
οἱ δὲ παραγγείλαντες αὐτοῖς
ἀναβαίνειν πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους
.
5 Ἐξανέστησαν λέγοντές τινες [.]
ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων
πεπιστευκότες, [.] ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς
παραγγέλλειν δὲ τηρεῖν τὸν νόμον Μωσέως.
6 Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστολοι
καὶ [.] πρεσβύτεροι
ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου.
7 Πολλῆς δὲ συζητήσεως γενομένης
ἀνέστησεν ἐν Πνεύματι Πέτρος
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς·
Ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε
ὅτι ἀφ' ἡμερῶν ἀρχαίων
μῖν ὁ Θεὸς ἐξελέξατο διὰ [.] στόματός μου
ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου
καὶ πιστεῦσαι. 8 ὁ δὲ καρδιογνώστης Θεὸς
ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς
δοὺς ἐπ αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον
καθὼς καὶ ἡμῖν,
9 καὶ οὐδὲν διέκρινεν
μεταξὺ ἡμῶν [.] καὶ αὐτῶν
τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν.
10 νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν Θεόν,
ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν,
ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν
οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι;

11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
πιστεύομεν σωθῆναι
καθ' ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
12 συγκατατιθεμένων δὲ τῶν πρεσβυτέρων
τοῖς ὑπὸ τοῦ Πέτρου εἰρημένοις

Ἐσίγησεν [.] πᾶν τὸ πλῆθος
καὶ ἤκουον Βαρνάβαν καὶ Παύλον
ἐξηγουμένοι ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς
σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι' αὐτῶν.
13 Μετὰ δὲ τὸ σειγῆσαι αὐτοὺς
ἀναστὰς Ἰάκωβος εἶπεν·
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου.
14 Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ
Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν
ἐξ ἐθνῶν λαὸν [.] τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
15 καὶ οὕτως συμφωνήσουσιν
οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται·
16 μετὰ δὲ ταῦτα ἐπιστρέψω
καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυῒδ
τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς
ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν,
17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι
τῶν ἀνθρώπων τὸν Θέον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη
ἐφ' οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου
ἐπ' αὐτούς, λέγει Κύριος ποιήσει ταῦτα [.].
18 γνωστὸν ἀπ' αἰῶνός ἐστι
τῷ Κυρίῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ.
19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν
τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν Θεόν,
20 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι
τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων
καὶ τῆς πορνείας [...] καὶ τοῦ αἵματος.
21 καὶ ὅσα μὴ θέλουσιν ἑαυτοῖς γίνεσθαι
ἑτέροις μὴ ποιεῖτε

Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων

κατὰ πόλιν ἔχει τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν
ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς
κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος.
22 Τότε ἐδόξασεν τοῖς ἀποστόλοις
καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ
ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι
εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ,
Ἰούδαν τὸν καλούμενον Βαραββᾶν καὶ Σίλαν,
ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς,
23 γράψαντες ἐπιστολὴν διὰ χειρὸς αὐτῶν
περιέχουσαν
τάδε·
Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι [..] ἀδελφοὶ
τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν
καὶ Συρίαν καὶ Κιλείαν
τοῖς ἐξ ἐθνῶν ἀδελφοῖς χαίρειν.
24 Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν
ἐξελθόντες ἐξετάραξαν ὑμᾶς λόγοις
ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν,
οἷς οὐ διεστειλάμεθα,
25 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν,
ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ὑμῶν
Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, 26 ἀνθρώποις
παραδεδωκάσιν τὴν ψυχὴν αὐτῶν
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
εἰς πάντα πειρασμόν.
27 ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν
καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγελλοῦντας ταῦτα.
28 ἔδοξεν γὰρ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν
μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ἡμῖν βάρος
πλὴν τούτων ἐπάναγκες ,
29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων
καὶ αἵματος [..] καὶ πορνείας·

καὶ ὅσα μὴ θέλετε ἑαυτοῖς γίνεσθαι
ἑτέρῳ μὴ ποιεῖν

ἀφ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς
εὖ πράξατε φερόμενοι
ἐν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι
. ἔρρωσθε.
30 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες ἐν ἡμέρας ὀλίγαις
κατῆλθον εἰς Ἀντιόχειαν,
καὶ συναγόντες τὸ πλῆθος
ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν.
31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει.
32 Ἰούδας τε καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται
ὄντες, πλήρεις πνεύματος ἁγίου
διὰ λόγου [.] παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς
καὶ ἐπεστήριξαν.
33 ποιήσαντες δὲ χρόνον
ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν
πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς.
34 ἔδοξε δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτούς.
μόνος δὲ Ἰούδας ἐπορεύθη.
35 δὲ Παῦλος καὶ Βαρνάβας
διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ
διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι
καὶ μετὰ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ [Κυρίου].
36 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας
εἶπεν Παῦλος πρὸς Βαρνάβαν·
Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς
τοὺς κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐν οἷς κατηγγείλαμεν
τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, πῶς ἔχουσι.
37 Βαρνάβας δὲ ἐβουλεύετο
συμπαραλαβεῖν [.] Ἰωάνην
τὸν ἐπικαλούμενον Μᾶρκον·
38 Παῦλος δὲ οὐκ ἐβούλετο, λέγων
τὸν ἀποστήσαντα ἀπ' αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας

καὶ μὴ συνελθόντα [.] εἰς τὸ ἔργον
εἰς ὃ ἐπέμφθησαν
τοῦτον μὴ εἴναι σὺν αὐτοῖς ,
39 ἐγένετο δὲ παροξυσμὸς,
ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων,
τότε Βαρνάβας παραλαβὼν τὸν Μᾶρκον
ἔπλεῦσεν εἰς Κύπρον.
40 Παῦλος δὲ ἐπιδεξάμενος Σίλαν
ἐξῆλθε, παραδοθεὶς τῇ χάριτι [.] Κυριοῦ
ἀπὸ
τῶν ἀδελφῶν,
41 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν
ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας
παραδιδοὺς τὰς ἐντολὰς τῶν πρεσβυτέρων.